Eerlijk speelveld

In het licht van de urgente klimaatvraagstukken vindt Royal HaskoningDHV het belangrijk dat biomaterialen een eerlijke kans krijgen bij te dragen aan het verduurzamen van de bouw. Daarom zette de organisatie haar handtekening onder het manifest Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland, dat is opgesteld door een groot aantal partijen in de bouwsector.    

Marije Hulshof, Global Director Industry & Buildings: “Met onze medeondertekenaars pleiten we voor een eerlijk speelveld voor biobased materialen. Principe is ‘beton waar biomaterialen nog niet kunnen, biomaterialen waar het nu gewoon kan’. Vanuit onze visie Enhancing Society Together willen wij bijdragen aan een duurzamere wereld en ons niet laten vertragen door traditionele rekenmethodieken. Daarom vragen wij politiek en beleidsmakers om CO2-opslag mee te nemen in de huidige instrumenten voor de berekening van de milieuvriendelijkheid van gebouwen.” 

Transitie naar een duurzame sector

De mondiale opdracht om klimaatverandering tegen te gaan is urgent en groot. Tegelijkertijd heeft Nederland ook een flinke woningbouwopgave. Binnen tien jaar moeten er zo’n 1 miljoen woningen bijgebouwd worden. Het bouwen van woningen heeft een forse impact op de directe uitstoot van CO2 (ca. 10% van de jaarlijkse uitstoot). 

Als we de CO2-uitstoot van de sector fors willen reduceren, zullen we alternatieven moeten inzetten voor materiaal dat geproduceerd wordt met fossiele brandstoffen. Biobased materialen zoals bijvoorbeeld hout, hennep, vlas, bamboe en lisdodde bieden deze alternatieven. Ook het gebruik van reststromen uit land- en tuinbouw biedt kansen. 
De bouwsector bevindt zich in een kantelmoment in de transitie naar een duurzame sector. Maar om als sector écht te kunnen verduurzamen, zal er eerlijk gekeken moeten worden naar de milieu-impact van materialen.

Benadeling in de rekenmethode 

De manier om in Nederland de milieuvriendelijkheid van een nieuw gebouw te beoordelen, is het berekenen van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Bij de rekenmethodieken voor de MPG worden de biobased materialen echter benadeeld ten opzicht van de materialen met een fossiele herkomst. Zo wordt er nauwelijks rekening gehouden met de CO2-uitstoot tijdens de productie van ‘fossiele materialen’, omdat erop gerekend wordt dat deze materialen aan het einde van de levensduur een herbestemming krijgen, ook als deze niet vaststaat. 

Ook wordt de CO2-opslag door gebruik van biomaterialen niet goed meegewogen, omdat gesteld wordt dat CO2-opslag van hout een tijdelijk karakter heeft. Ook biomaterialen kunnen echter worden hergebruikt, om na een tweede of zelfs derde leven zo’n 100 jaar later uiteindelijk te dienen als brandstof voor een energiecentrale. Het IPCC classificeert het dan als permanente opslag. 

Naast CO2-reductie heeft biobouw andere positieve effecten. Zo blijkt dat het aantal transportbewegingen van biomaterialen minder is dan van traditionele bouwmaterialen, wat gunstig is voor de stikstofemissie. Ook dragen houtconstructies bij aan een gezonder binnenklimaat door hun vocht- en warmte regulerende eigenschappen.

Manifest

Een aantal grote partijen uit de bouwbranche, waaronder Royal HaskoningDHV, doet een oproep om een einde te maken aan dit ongelijke speelveld en heeft het manifest Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland opgesteld. Kijk hier voor het volledige manifest en het overzicht van de ondertekenaars.