Veiligheidscultuur bij aanbestedingen  

De aandacht voor veiligheid en gezondheid is een fundamenteel onderdeel van onze cultuur, zowel in onze eigen werkomgeving, ons gedrag als in onze diensten en services. Samen met de keten werken we aan een verhoogd veiligheidsbewustzijn. We zien dat de veiligheidscultuur ook voor onze opdrachtgevers een steeds belangrijkere rol speelt, zeker in de bouw. Daar hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw gezamenlijk de afspraak gemaakt om in aanbestedingen of contracten een bepaald niveau van veiligheidsbewustzijn verplicht te stellen met behulp van de Safety Culture Ladder. 

Vierde trede 

Na een uitgebreide audit waarin collega's uit alle Business Lines en Corporate Groups zijn geïnterviewd en ook nog eens vijf van onze projecten zijn bezocht, ontvingen we in november het certificaat van de derde trede. Hiermee laten we zien dat we als organisatie bewust onze verantwoordelijkheid nemen.
 
We hebben een mooie stap gemaakt. Hoe meer ervaring we opdoen, hoe sterker onze intuïtie op het gebied van veiligheid wordt. Een deel van onze organisatie werkt al op het niveau van de vierde SCL-trede. Het is onze ambitie om met alle medewerkers van Royal HaskoningDHV naar dit niveau toe te groeien.

Nadine Aarts - van der Esch

Programmamanager Health & Safety Awareness bij Royal HaskoningDHV