Dit is een samenvatting. Lees de complete artikelen op de website van Smart WorkPlace. In deel 1 over de WELL-quickscan voor de gemeente Utrecht. In deel 2 aandacht voor de uitkomsten, wel of niet WELL-certificeren.

Objectieve meetlat

De gemeente Utrecht heeft als ambitie ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’. Maar wat houdt een gezonde werkomgeving eigenlijk in en waar staat de gemeente Utrecht als organisatie voor? Er is daarbij gekozen voor een WELL-onderzoek, omdat WELL wetenschappelijk onderbouwde inzichten biedt. Met het onderzoek legt de Gemeente Utrecht zichzelf langs een objectieve meetlat en krijgt verbeterpunten in beeld.

Prioritering in projecten

Een tweede aanleiding voor de quickscan was de prioritering in projecten. Met de quickscan krijg je inzichtelijk welke projecten impact hebben op het gebied van gezondheid en productiviteit. Daar kun je dan als eerste naar kijken. De quickscan is ontwikkeld door RoyalHaskoningDHV en gebaseerd op WELL. Zo kan de klant inzicht krijgen in de positie van hun organisatie op de WELL-meetlat en daarmee mogelijke verbeteringen inzichtelijk maken. Daarnaast is het in feite een haalbaarheidsstudie. Voor de gemeente Utrecht is ervoor gekozen het inzicht als uitgangspunt van de scan te nemen.

Aanpak en opzet quickscan

Nadat besloten was om een quickscan uit te voeren, ging de gemeente Utrecht eerst in gesprek over de specifieke aandachtspunten en de eventuele additionele vragen. Op verschillende thema’s (gebaseerd op de WELL thema’s) werd er informatie opgevraagd. Nadat Royal HaskoningDHV deze uitkomsten had geanalyseerd, volgde een locatiebezoek. Dit alles leidde uiteindelijk tot een analyse en de vraag of er nog additionele technische metingen moesten worden gedaan. Nadat ook die waren verricht volgde de eindrapportage en een presentatie.

Uitkomsten quickscan

Uit de quickscan kwam als conclusie naar voren dat de gemeente over het algemeen al heel goed scoort, maar er ook bij elk thema nog verbeterpunten zijn. Bij het thema ‘Licht’ was dit heel duidelijk. Er werd nog bijna geen gebruik gemaakt van LED-verlichting en bevatte de huidige verlichting kwik. Voor een WELL certificering is de afwezigheid van kwik een vereiste. Hoewel Licht er duidelijk uitsprong, toonde de quickscan ook aan dat op andere thema’s nog winst was te behalen.

Quickscan en Corona

De quickscan vond plaats in de zomer van 2020, midden in de coronacrisis. Het roept de vraag op naar de waarde van de quickscan. Volgens de Gemeente Utrecht zijn de uitkomsten altijd waardevol.