Peter Blauwhoff (1953) trad in 2015 toe tot de Raad van Commissarissen. Hij is ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van Tata Steel Nederland BV, niet uitvoerend bestuurder van de Raden van Bestuur van Tata Steel Ltd (India) en Tata Steel Europe Ltd., lid van het stichtingsbestuur van PAN Amsterdam en partner bij Kongstein AS (Noorwegen).

Peter Blauwhoff: “Wij willen onze dank en waardering uitspreken voor de waardevolle bijdrage van Joop van Oosten aan het bedrijf en de Raad van Commissarissen. Joop van Oosten is acht jaar voorzitter geweest van de Raad van Commissarissen. Hij is actief betrokken geweest bij de continue groei en het succes van het bedrijf gedurende deze jaren. Joop van Oosten's toewijding, zakelijk inzicht en wijze raad zijn van groot belang geweest voor het bedrijf. Het is een eer om hem op te volgen.”

Joop van Oosten: “Het is een voorrecht om sinds 2012 lid te zijn geweest van de Raad van Commissarissen van Royal HaskoningDHV. Er is een duidelijke lange termijn strategie. Met vertrouwen draag ik dan ook het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen over aan een ervaren opvolger, om Royal HaskoningDHV te begeleiden naar de volgende fase.”

De aandeelhouders van Royal HaskoningDHV hebben mevrouw Francine C.M. Roelofsen-van Dierendonck als lid van de Raad van Commissarissen benoemd met ingang van 23 april 2020.

Francine Roelofsen-van Dierendonck (1976) is sinds november 2018 lid van de Raad van Bestuur van APG Groep, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Zij is verantwoordelijk voor de portefeuilles Strategy and Transformation, Corporate Communication, Participant and Employer Services, en Innovation & Ventures.

Francine Roelofsen-van Dierendonck: “Ik had het privilege om de afgelopen periode de vergaderingen van de Raad van Commissarissen als waarnemer te mogen bijwonen. Die periode heeft mij gesterkt in de overtuiging dat ik trots bijdraag aan het succes van Royal HaskoningDHV. Het bedrijf heeft sinds 1881 een positieve impact op onze leefomgeving en het leven van mensen. Ik ben overtuigd van de wijze waarop er bij Royal HaskoningDHV blijvend invulling wordt gegeven aan hun drijfveer: Enhancing Society Together.”

De Raad van Commissarissen van Royal HaskoningDHV bestaat uit de volgende leden:

  • De heer Peter M.M. Blauwhoff (voorzitter)
  • Mevrouw Angelique M. Paulussen
  • Mevrouw Francine C.M. Roelofsen-van Dierendonck
  • De heer Daan A. Sperling
  • De heer J.S. Tjalling Tiemstra

Van links: Daan Sperling, Peter Blauwhoff, Angelique Paulussen, Francine Roelofsen-van Dierendonck, Tjalling Tiemstra