Aflevering 1: Mirrijn van Eijk - Stakeholdermanagement Porthos

Het Porthos-project is gericht op het opslaan van CO2 afkomstig van de Rotterdamse industrie in lege gasvelden onder de Noordzee. Voor het succes van het project is draagvlak van de omgeving een belangrijke randvoorwaarde. In de eerste aflevering van de Power Podcast gaan we in gesprek met Mirrijn van Eijk, strategisch omgevingsmanager bij Porthos. Zij legt ons uit hoe de omgeving succesvol is betrokken in dit project. 

Aflevering 2: Willem Henk Streekstra - Votob energietransitie

In deze 2e aflevering gaan we in gesprek met Willem Henk Streekstra, directeur van de VOTOB, de branchevereniging van de tankopslagbedrijven. Gaat deze sector, die nu nog voornamelijk bezig is met de opslag van olie en gas, de omslag maken naar duurzame energie? En zo ja hoe gaan ze dat doen? En kan dat op een veilige en verantwoorde manier? Luister naar de antwoorden van Willem Henk in deze 2e aflevering.  

Aflevering 3: Jacques van de Worp - VEMW

In aflevering 3 gaan Kornelis Jorna en Juriaan Mieog in gesprek met Jacques van de Worp, senior beleidsadviseur Energie van VEMW, het kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers. We gaan in gesprek over hoe een industrieel bedrijf in het snel veranderende speelveld van de energietransitie haar plannen daadwerkelijk kan realiseren. Wat is de urgentie van de energietransitie voor bedrijven? Zien alle bedrijven die urgentie? En hoe zit het met het speelveld waarin je als bedrijf acteert? Welke onzekerheden zijn er en hoe kan je in dat speelveld toch goed doordacht de juiste stappen zetten? Hoe overtuig je het hoofdkantoor om nu juist in Nederland stappen te zetten? Allemaal vragen die aan bod komen in deze aflevering. Jacques en Juriaan hebben hier een heleboel goede ideeën over. Luister ernaar in deze nieuwe aflevering van de Power Podcast.

Aflevering 4: Jan Henk Wijma - Van asbestvervuild staalafval tot schone grondstof

In aflevering 4 van de Power Podcast is Kornelis in Delfzijl te gast bij Jan Henk Wijma, directeur van het bedrijf Purified Metal Company. In deze splinternieuwe fabriek wordt gevaarlijk asbestvervuild staalafval verwerkt tot een schone nieuwe grondstof. Maar deze wereldwijd unieke fabriek is er niet zonder slag of stoot gekomen. In 2011 waren er alleen drie ondernemers en een goed idee. Voor de realisatie van dit idee was 100 miljoen euro nodig. Hoe kregen ze dat voor elkaar? Waar liepen ze tegenaan in die ondernemersreis van 10 jaar? (Spoiler: heel veel uitdagingen!) Luister hier het verhaal van het ontstaan van de fabriek van PMC die uiteindelijk door Koning Willem Alexander werd geopend.