We can stand the rain!

De Lighthouse Award is een initiatief van de Lighthouse Club, een netwerk voor de bouw- en vastgoedsector. Onder het motto ‘We can stand the rain!’ richtte de prijs zich dit jaar op  projecten, producten of innovaties die op een doordachte wijze anticiperen op de dreigende waterproblematiek als gevolg van klimaatveranderingen. Gekeken werd naar projecten die op een slimme manier bijdragen aan een gebouwde omgeving waarin wateroverlast wordt voorkomen en/of verdroging wordt verminderd.

Stadstuin Van Hasselt brengt groen terug in het centrum van Roosendaal en zorgt tegelijkertijd voor wateropslag. Het Beekdal in het midden van de tuin vormt de ruggengraat. Deze waterweg is het laagste punt en een waterreservoir voor de omgeving. De beplanting in de stadstuin is speciaal geselecteerd om water vast te houden.

Prettiger wonen in de stad

Behalve voor wateropslag wordt de tuin ook gebruikt voor buitenlessen over natuur, stadsecologie en klimaat en voor culturele programma’s van de schouwburg en het museum in de buurt. 

Het is uniek in Nederland dat er parkeerplaatsen verdwijnen om plaats te maken voor groene ruimte. De jury geeft aan: “Het toont lef en ambitie om een parkeerterrein om te bouwen tot stadstuin. Het plan is zeer concreet en heeft een grote voorbeeldfunctie.”

Vincent de Bont, projectleider en Senior Adviseur Stedelijk Water bij Royal HaskoningDHV zegt: “De Stadstuin van Hasselt combineert een oplossing voor een waterrobuust stedelijk gebied met een prettige leefomgeving. Het idee is ook goed toepasbaar in andere gemeentes. Het zou mooi zijn als het voorbeeld van Roosendaal ook elders in Nederland navolging krijgt.”