3D

Aan de prijs is een uitgebreid traject voorafgegaan met interviews en een video. De organisatie achter de trofee sprak met vertegenwoordigers van onze OR, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen over de 3D-onderwerpen: dialoog, duurzaamheid en diversiteit. De geïnterviewden spraken met enthousiasme over deze onderwerpen, die samenkomen in onze visie Enhancing Society Together. Dit hebben we volgens vastgelegd in een 5:30 minuut durende video. 
 
De driehoek vertelt zelf over hun samenwerking.

Dialoog

Anton van der Sanden, Directeur HaskoningDHV Nederland: “Wij hechten aan een cultuur van structureel en informeel overleg binnen de driehoek: medezeggenschap, bestuur en toezicht, waarbij de OR actief is op strategisch niveau en het overleg leidt tot aantoonbare resultaten op het gebied van een sociale, lange termijn en duurzame bedrijfsvoering.” Maikel Sterk, Voorzitter Ondernemingsraad: “De combinatie van het formele overleg en de ruimte voor vrije uitwisseling van gedachten is een belangrijke succesfactor voor de besluitvorming binnen Royal HaskoningDHV.” Peter Blauwhoff, Voorzitter Raad van Commissarissen: “Wij zijn trots op het wederzijdse respect en de wil om goed naar elkaar te luisteren.” 
Het is mooi dat onze driehoek: medezeggenschap, bestuur en toezicht, wordt geprezen voor zijn effectieve overlegstructuur, die voor ons vanzelfsprekend is.

Anton van der Sanden, Directeur HaskoningDHV Nederland

Duurzaamheid en diversiteit 

In de interviews en de video werd het begrip duurzaamheid breder getrokken dan onzeeigen bedrijfsvoering; het bood een uitgelezen kans om ook onze inzet voor de verduurzaming van onze klanten voor het voetlicht te brengen. Door het internationale karakter van Royal HaskoningDHV en de verschillende culturen die dit met zich meebrengt zit diversiteit in onze genen. We streven naar verscheidenheid in achtergrond, leeftijd en gender. Juist de ‘diversity of thought’ zorgt voor nieuwe ideeën en maakt dat wij een bijdrage aan de maatschappij kunnen blijven leveren. Dit kwam in de gesprekken aan de orde en komt ook in de video nadrukkelijk aan bod.