De Calandbrug in Rozenburg | Royal HaskoningDHV

© Fotograaf Arjan Vlaswinkel

De uitdaging

Bij Rozenburg in de gemeente Rotterdam ligt de Calandbrug, een stalen hefbrug uit 1969. De brug wordt gebruikt door wegverkeer en spoorwegverkeer. De Calandbrug is voor zeescheepvaart de enige toegang van en naar de Brittanniëhaven en opent daarom meerdere malen per dag. Door toenemend scheepvaartverkeer moet de brug steeds vaker open, wat het tegelijkertijd toenemende treinverkeer hindert. In 2020 is zij aan het einde van haar technische levensduur.

Als oplossing heeft de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in september 2015 definitief gekozen voor het Theemswegtracé. Dit houdt in dat de spoorlijn vanaf de Merseyweg tot aan de Moezelweg wordt omgeleid via de Theemsweg. Treinen rijden dan niet meer over de Calandbrug en worden niet meer gehinderd door brugopeningen vanwege de zeescheepvaart. De huidige Calandbrug wordt gerenoveerd en blijft beschikbaar voor het wegverkeer. Het project is onder de naam ‘Calandbrug’ opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT): MIRT 2016 - Calandbrug.

Onze aanpak

Royal HaskoningDHV en INFRAM hebben in opdracht van ProRail en in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam het planMER opgesteld. Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt nu in het kader van het Ontwerp-Tracébesluit wat de milieueffecten zijn van de voorkeursoplossing Theemswegtracé met twee varianten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ProRail. Het Havenbedrijf heeft ons opdracht gegeven de milieueffecten te onderzoeken en het projectMER en het Ontwerp-Tracébesluit op te stellen.

Het resultaat

In het projectMER wordt onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de referentiesituatie en de mogelijke (zowel positieve als negatieve) gevolgen voor mens en milieu van de realisatie van de varianten van het Theemswegtracé. Deze varianten worden zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Indien de resultaten van de onderzoeken compenserende of mitigerende maatregelen noodzakelijk maken dan worden de maatregelen én hun effect(en) in beeld gebracht. Eventuele maatregelen worden geborgd in het Ontwerp-Tracébesluit.