Gezonde levendige stad

Amstel III is een bedrijventerrein in Amsterdam, aangelegd in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het gebied wordt vernieuwd en geschikt gemaakt voor gevarieerde stedelijke bedrijvigheid met meer aandacht voor groen, klimaatbestendigheid, ecologie en leefbaarheid. Dit betekent dat de openbare ruimte vernieuwd dient te worden om een verandering in het parkeren te faciliteren en fietsen en wandelen te stimuleren.

Kansenkaart | Royal HaskoningDHV

Transitie naar duurzame mobiliteit

Wij hebben in samenwerking met diverse experts het ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte in Werkerf III. Daarbij is veel aandacht besteed aan hoe de transitie van voornamelijk autoverkeer en parkeren naar duurzame mobiliteit zoals wandelen en fietsen concreet vormgegeven kan worden. Verschillende opties voor korte en lange termijn zijn verkend, zoals het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de fietsroute door het gebied en het toevoegen van een nieuwe wandelstructuur en groene verblijfsruimtes.

Urban | Royal HaskoningDHV

We hebben voor zowel straten als paden- en groenstructuren een ontwerp op een hoger schaalniveau gemaakt. De voorgestelde straatprofielen zijn ontworpen met een blik op de verre toekomst, met nieuwe functies en eventuele herstructurering van het gebied. De Molenwetering (waterstructuur in het hart van het bedrijventerrein) zal een ecologische inrichting krijgen in de vorm van natuurvriendelijke oevers en er komen wandelroutes langs het water. Diverse straten krijgen een groene inrichting met onder andere vaste planten ten behoeve van insecten, verblijfsplekken en fietsparkeerplekken. Hiermee heeft de projectorganisatie het instrument om de straten en groene ruimtes toekomstbestendig in te richten.

Urban | Royal HaskoningDHV

Wilt u meer weten over deze gebiedsontwikkeling? Neem dan gerust contact met ons op.

Projectfeiten

  • Uitdaging: van een grijs en op auto gericht bedrijfsterrein een toekomstbestendig en aantrekkelijk stadsgebied maken
  • Klant: gemeente Amsterdam
  • Locatie: Amsterdam Zuidoost
  • Periode: 2020-2022
  • Oplossing: we hebben een ontwerp gerealiseerd voor een gezonde, klimaatbestendige en groene inrichting van de openbare ruimte.

Resultaten

  • Een duurzame, gezonde en aantrekkelijke werk- en leefomgeving
  • Het gebied is geschikt gemaakt voor gevarieerde stedelijke bedrijvigheid
  • Een boost voor Amsterdam Zuidoost