Assets in control voor waterbedrijf PWN

In hoeverre hebben onze pompstations, zuiveringsinstallaties en transportsystemen onderhoud nodig? Het antwoord is dat alleen met intelligent onderhoud de Nederlandse waterleidingbedrijven hun leidende positie kunnen handhaven op het gebied van drinkwater. Daarom maken drinkwaterbedrijven de overgang van bouw naar onderhoud, en dat vergt extra investeringen.

Royal HaskoningDHV heeft samen met PWN een intelligente methode ontwikkeld om op een heldere en overzichtelijke manier de status van al hun assets in kaart te brengen. Ook droegen wij bij aan de voorbereiding van meerjarige investering- en onderhoudsprogramma's om die assets gecontroleerd te bewaken. Het resultaat is dat PWN nu meer prioriteit geeft aan investeringen en onderhoudsplannen.

In zes maanden tijd bezocht een multidisciplinair projectteam van drie personen meer dan 40 drinkwaterpompstations en zuiveringsinstallaties en verrichtte daar visueel onderzoek. Tijdens de inspecties kwamen er ook gebreken aan het licht op het gebied van gezondheid en veiligheid, hygiëne en onderhoud. Acute gebreken werden onmiddellijk gerepareerd. Alle gegevens van de quick scan (zoals gebreken, geschiedenis en andere bevindingen) werden in de inspectierapporten geregistreerd. Alles uiteraard in overeenstemming met de NEN2767. Speciaal voor het management maakte het team een heldere samenvatting.

Verder hebben we bijgedragen aan de vorming van het Installatieprojectteam; een introductie projectmanagement methodiek PMW2.0; (grootschalige) renovatieprojecten en het opstellen van onderhoudsplannen. Tevens hebben we geholpen met het opstellen van een investering- en onderhoudsprogramma voor de lange termijn om de assets van PWN blijvend te controleren. Daarnaast hebben we samen met de opdrachtgever in-house aan de 0-inspecties gewerkt.