Materiaalstromenkaart

Wat betekent circulair ondernemen voor een bierbrouwer? Aan de hand van een materiaalstromenkaart van de brouwerij in Lieshout hebben wij de directie en afdelingshoofden in een workshop geïntroduceerd tot de verschillende aspecten van een circulaire brouwerij. Naast generieke thema’s zoals afval en verpakkingen spelen bijvoorbeeld watergebruik en teelt een belangrijke rol. Per thema hebben wij KPI’s voorgesteld.

Dashboard circulariteit

De voorgestelde KPI’s zijn ondergebracht in een dashboard circulariteit. Voor de meeste KPI’s was de benodigde data al beschikbaar, bijvoorbeeld uit het MVO-jaarverslag. Enkele specifieke thema’s, zoals het gebruik van kunstmest of de recycling van bouwmaterialen, zullen we nog verder uitwerken.