De Provincie Limburg heeft Royal HaskoningDHV de opdracht gegeven tot de voorbereiding en begeleiding van de aanbesteding van de exploitatie van Maastricht Aachen Airport. Door overname van de luchthaven in juni 2014, heeft de provincie een duurzame toekomst voor de luchthaven veilig gesteld.

De luchthaven van Maastricht (Maastricht Aachen Airport) is van belang voor een sterk leef- en vestigingsklimaat en heeft relevante sociaaleconomische effecten in de regio. De provincie Limburg heeft aan InterVistas, een werkmaatschappij van Royal HaskoningDHV, en de Legal Consultants van Royal HaskoningDHV de opdracht verleent om via een internationale aanbesteding de luchthavenexploitant te selecteren aan wie het recht wordt gegund om de luchthaven te exploiteren, gericht op een gezonde groei binnen de huidige geluidsruimte en milieuvergunning.

Verder ondersteunen wij de provincie Limburg op het gebied van due diligence, scope definitie, definiëring van de gunningscriteria, het opstellen van de benodigde aanbestedingsdocumenten en contracten en zullen we participeren in de onderhandelingen.