Klantspecifieke aanpak

Voor een gebouw volstaat een checklist voor de ‘schil’ en de installaties, de verschillen tussen gebouwen zijn relatief beperkt. Daarvoor heeft Royal HaskoningDHV bijvoorbeeld FastLane ontwikkeld. Dat geeft inzicht in de korte- en langetermijneffecten van duurzaamheidsmaatregelen per gebouw en voor een totale gebouwportfolio als geheel.In de industrie zijn de verschillen tussen productieprocessen groot. Dat vraagt om een klantspecifieke aanpak én klantspecifieke kennis. Met de energie audit kijkt Royal HaskoningDHV niet alleen naar mogelijke investeringen om het energiegebruik terug te dringen: loont de investering? Maar ook het creëren van draagvlak is een wezenlijk onderdeel van de audit, bijvoorbeeld in de vorm van workshops. Doel is steeds dat medewerkers plannen en oplossingen omarmen, en er enthousiast mee aan de slag gaan.

Strenge productveiligheidseisen

Patheon in Groningen is een biotechnologisch productiebedrijf dat opereert in een sterk gereguleerde sector, met strenge productveiligheidseisen. We hebben vooral gekeken naar mogelijkheden voor energiebesparing op het gebied van klimaatbeheersing en in de werkruimtes.

Focus op bewustwording

Twence in Hengelo (Ov) is een afval- en energiebedrijf met drie afvalverbrandingslijnen en een biomassa-energiecentrale. Samen met vergisting van organisch afval wordt warmte en elektriciteit geproduceerd. Tevens worden secundaire grondstoffen geproduceerd. De winst voor het verminderen van het eigen energiegebruik bleek hier in diverse aspecten te zitten, waaronder een betere bewustwording en good housekeeping.

Energie-intensief

JBF Global Europe in Laakdal (België) is producent van PET, basismateriaal voor plastic flessen. Hier heeft Royal HaskoningDHV zich geconcentreerd op het productieproces, het hergebruiken van restwarmte en de energie-intensieve utilities.

Tot 16% energiebesparing

De bedrijven voeren de energie audit uit om hun eigen energie-efficiency doelstelling te realiseren en omdat ze vanuit wet- en regelgeving verplicht zijn om inzicht te geven in de energiebesparende maatregelen. De audits zorgden voor gerealiseerde besparingen tot circa 8% van het huidige energiegebruik met economisch rendabele maatregelen (terugverdientijd tot 5 jaar) en nog eens extra 8% door maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 tot 10 jaar.De rapportage is overzichtelijk en compleet, bedrijven blijven haar gebruiken om hun energiebesparingsdoelstelling te realiseren.

José Varwijk, Royal HaskoningDHV: ‘Onze toegevoegde waarde is vooral dat we een combinatie bieden van proceskennis, kennis over energiegebruik én expertise in participatie en het creëren van draagvlak.’