Betere bereikbaarheid voor haven van Rotterdam

Foto: schets van de mogelijkheden op de Maasvlakte

Wat is de bijdrage van de verschillende collectieve vervoersystemen aan de bereikbaarheid van de haven? Welke mogelijkheden zijn er voor het Havenbedrijf van Rotterdam om die kansrijke systemen en het openbaar vervoer nog aantrekkelijker te maken? Royal HaskoningDHV adviseert het havenbedrijf over de kansen voor collectief of openbaar vervoer.

Advies vervoersystemen
Mogelijke kansen voor collectief of openbaar vervoer zijn bijvoorbeeld het stimuleren van besloten busvervoer, het opzetten van een van poolsysteem (busjes voor groepen werknemers), de haalbaarheid van vervoer over water en de kansen voor het openbaar vervoer van en naar de havengebieden. 
Deze verschillende onderzoeken en projecten hebben onder andere geresulteerd in:

  • Een overzicht van kansen voor vervoer over water in het gehele havengebied. Hierbij hebben we onder meer onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van verbetering van de Fast Ferry naar de Maasvlakte en Europoort en de aansluiting van de Fast Ferry op de metro naar Rotterdam.
  • Een plan voor een uitgebreider en geïntegreerd openbaar en besloten vervoersysteem (bus) naar de Maasvlakte en Europoort, inclusief de ontwikkeling van een haventransferium. Het betreft een dienstregeling model, inclusief exploitatie.
  • Vorming van een samenhangend pakket aan maatregelen voor de ondersteuning van het collectief vervoer in de Waal-Eemhaven, inclusief het opstellen van een plan van aanpak passend binnen het nationale programma Beter Benuttenrzame en bereikbare haven.