Betere doorstroming en schonere lucht

De Utrechtseweg, een van de belangrijkste verkeersaders door Zeist, kan de verwachte groei van het verkeer niet meer aan. Daarom wordt een deel van de weg opnieuw ingericht. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat een slimme oplossing voor verkeersmanagement de doorstroming aantoonbaar kan verbeteren.

Daarom heeft de gemeente Zeist gekozen voor Flowtack, de dynamische adaptieve verkeersregelapplicatie (het slimme stoplicht) van Royal HaskoningDHV. Flowtack stemt vraag en aanbod van verkeer continu en real-time op elkaar af en zal op vier kruispunten op de Utrechtseweg zorgen voor een betere doorstroming, minder files én schonere lucht. Daarnaast wordt een oversteek meegenomen om fietsers veilig en vlot te laten oversteken.

Jeffrey Rampaart, Project manager gemeente Zeist:
“Op een belangrijke verkeersader door Zeist willen we naar goede doorstroming van het OV, minder files en veiligere oversteken voor fietsers en voetgangers. We hebben hoge verwachtingen van Flowtack om daaraan bij te dragen."

Bart Humblet, Director Advisory Group Royal HaskoningDHV:
“Flowtack zorgt in complexe situaties voor een substantiële verbetering van de doorstroming, gecombineerd met belangrijke milieuwinst. Tegelijkertijd is het een waardevol instrument om via smart mobility de mobiliteitstransitie te verwezenlijken."

Verbetering vier kruispunten

Flowtack wordt op vier punten op de Utrechtseweg ingezet:

  • Bij de oversteek ter hoogte van de Jordanlaan. Hier is de afwikkeling van het openbaar vervoer belangrijk. Vorig jaar is deze oversteek verbeterd. Vooral voor overstekende fietsers en voetgangers is de situatie overzichtelijker en veiliger gemaakt. De bestaande verkeersregelinstallatie (VRI) wordt omgebouwd naar een intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI).
  • Op het kruispunt met De Dreef en de Kromme-Rijnlaan. Hier rijden in meerdere richtingen bussen. Het kruispunt wordt vanaf het najaar van 2020 volledig nieuw ingericht en krijgt dan meteen een iVRI.
  • Het kruispunt met de Sanatoriumlaan en de Oirschotlaan. Dit kruispunt kampt met lange wachtrijen en wachttijden op de zijrichtingen vanuit woonwijken.
  • De bestaande VRI wordt omgebouwd naar een iVRI.
  • Het kruispunt met de Griftlaan en de Schaerweijdelaan. Hier heeft verkeer ook te maken met lange wachttijden daarom wordt de bestaande VRI omgebouwd naar een iVRI.

Aan de vier iVRI’s wordt vervolgens Flowtack gekoppeld.

Zeist zet in op verhoging leefbaarheid

De optelsom van maatregelen zorgt voor duidelijke milieuwinst. Er wordt geluidreducerend asfalt gebruikt, regenwater komt in de bodem terecht en niet meer in het riool, en er ontstaat meer ruimte voor bomen en gras. Flowtack voegt daar een lagere uitstoot aan toe, dankzij de betere doorstroming.

Talking traffic voor smart mobility

Flowtack is ontwikkeld binnen het partnership Talking Traffic van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, decentrale overheden en het bedrijfsleven. Veel Nederlandse gemeenten zien de mogelijkheden die smart mobility biedt om te werken aan de mobiliteitstransitie en aan een bereikbare, leefbare stad. Het is een haalbare en betaalbare manier om mobiliteit te stroomlijnen, waardoor stedelijke én landelijke gebieden ook in de toekomst bereikbaar blijven.

Betere doorstroming én milieuwinst

Flowtack is een innovatieve verkeersregelapplicatie die vraag en aanbod van verkeer continu en real-time op elkaar afstemt. Flowtack vermindert onnodige kilometers, onnodig afremmen en optrekken en wachten voor een rood verkeerslicht terwijl er geen andere weggebruikers in de buurt zijn.
Door de innovatieve regelmethodiek zorgt Flowtack ervoor dat voertuigen tot 40% minder stoppen en blijft het verkeer rijden.

In een simulatie op een met Deventer vergelijkbaar traject beperkt Flowtack, dankzij 40% minder stops en 10% minder vervoersuren, volgens de officiële SRM2-berekeningen van het RIVM de CO2-uitstoot met 7-18% en de uitstoot van fijnstof (NOX) met 11-26%, in vergelijking met de verkeersregelapplicatie CCOL.
Dit is een voorbeeldberekening. De feitelijke milieuwinst is afhankelijk van de strategische beleidskeuzes en prioriteiten van een gemeente.