Een team van bodemexperts,(eco) toxicologen en juristen heeft een literatuurstudie uitgevoerd waarbij een ‘worst case’ beschouwing van deze effecten is uitgewerkt. Er is onder andere gekeken naar de effecten voor de milieu hygiënische bodemkwaliteit. De ecotoxicologische effecten en humaan toxicologische effecten zijn beschouwd. Tevens is gekeken naar de juridische aspecten ten aanzien van huisaansluitingen en het degraderen van materiaal en mogelijke restanten in de gasleidingen.

Op basis van de resultaten van deze literatuurstudie naar de effecten van het buiten gebruik stellen en afkoppelen van de gasleidingen als mede de impact van het al dan niet verwijderen van gasleidingen kunnen verantwoorde en onderbouwde besluiten worden genomen ten aanzien van de gasleidingen.