Bodemonderzoek en -sanering Strijp R Eindhoven | Royal HaskoningDHV

De uitdaging

De ontwikkeling van Philips beeldbuizen op Bedrijfsterrein Strijp R is van grote invloed geweest voor Eindhoven. Nu, jaren later, is er de historische nalatenschap in de vorm van bodemverontreiniging. Royal HaskoningDHV ziet het als een interessante uitdaging om van het voormalige industrieterrein een duurzame en hoogwaardige woon- en leefomgeving te maken.

De oplossing

De bodemverontreiniging is op locatie gesaneerd. Sanering van de bronzone bestond uit ontgraving en in-situ saneringstechnieken. De verontreinigde grond is op locatie gereinigd en is vervolgens hergebruikt. Sanering van de diepe grondwaterverontreiniging vond plaats door het toepassen van gebiedsgerichte warmte-koude opslag (WKO). De geïntegreerde aanpak zorgde ervoor dat de sloop, sanering en het bouwrijp maken heel efficiënt is uitgevoerd. Het energievraagstuk leverde een bijdrage aan de beheersing van het diepe grondwater.

Het resultaat

De bronaanpak van de grondverontreiniging en de grondwatersanering is grotendeels uitgevoerd. Door het combineren van oplossingen en technieken zijn knelpunten opgelost en kan er verantwoord gebruikgemaakt worden van een modern en duurzaam woongebied op een voormalig industrie terrein. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd.