Royal HaskoningDHV ontwikkelde een masterplan voor de Europoort locatie. Daarbij zijn drie gebieden aangewezen voor non process buildings. Eén van die gebieden huisvest het nieuwe laboratorium.

Het nieuwe laboratorium wordt gebruikt voor het analyseren en kwantificeren van oliemonsters en is 24 uur per dag in gebruik. Het gebouw vervangt het huidige lab dat zich in het voormalig hoofdkantoor bevindt. Dit gebouw zal in de nabije toekomst worden gesloopt.

Veiligheid staat voor BP voorop. Het laboratorium draagt op meerdere niveaus bij aan een veilige werkomgeving. Allereerst hebben we het gebouw zodanig op het terrein gepositioneerd dat de invloed van externe risico’s zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit voorkomt de noodzaak van dure veiligheidsmaatregelen en biedt een meer passieve berscherming.

Op gebouwniveau hebben we een heldere scheiding tussen kantoren, labruimte en het ondersteunende programma gemaakt. Een rechte gang in het centrum verbindt de drie zones met elkaar en vormt de ruggegraat van het gebouw. Deze configuratie geeft alle ruimtes direct zicht op het terrein, niet alleen ter orientatie maar ook om het gevoel van veiligheid te verhogen. Verder biedt deze opzet royale zichtlijnen tussen het lab en de kantoorzone. Zo kunnen medewerkers een wakend oog houden tijdens het werk.

Toekomstige flexibiliteit is gezien de aard van het laboratorium van groot belang. Verschillende niveaus van flexibiliteit zijn mogelijk dankzij de toepassing van betonnen portalen. De portalen vereisen geen aanvullende stabiliteitsvoorzieningen zoals windverbanden of schijven, waardoor de interne flexibiliteit zo groot mogelijk is. Uitbreiding is mogelijk door de portalen door te kopieren in de gewenste richting.

De architectuur van het laboratorium kenmerkt zich door de openheid en transparantie, gecombineerd met een robuuste betonconstructie. De zwarte gevelbeplating, contrasteert met het lichte en ruimtelijke interieur. De kleur- en materiaalkeuze, maar ook de detaillering van het interieur draagt bij aan een schone werkomgeving.