Toekomst gebouwen | Royal HaskoningDHV

Copyright foto: Office for the Metropolitan Architecture

Royal HaskoningDHV was akoestisch adviseur voor muziekgebouw

De grote uitdaging op akoestisch gebied ligt in het feit dat de wanden aan de voor- en achterzijde van beide zalen geheel bestaan uit glas, om de zalen richting stad een 'open' karakter te geven. Deze transparante wanden moeten enerzijds zorgen voor een voldoende geluidwering van het geluid van buiten en tevens een bijdrage leveren aan een goede verdeling van het geluid in de zaal. In deze zalen is gekozen voor glas in golfvorm in horizontale richting.  

In samenwerking met Level Acoustics & Vibration en de Technische Universiteit Eindhoven heeft het ontwerp van het Casa da Música bijgedragen aan een aantal wetenschappelijke – en toegepaste onderzoeken naar podiumakoestiek, samenspelcondities voor musici en akoestische meettechnieken. Inmiddels zijn er diverse publicaties verschenen naar aanleiding hiervan.

Zie ook: http://oma.eu/projects/casa-da-musica