1. Kansen voor symbiose
  2. Kansen voor zelfvoorzienend
  3. Kansen om afvalloos te worden
  4. Kansen voor de deel- en hergebruik economie
  5. Kansen voor lokale grondstoffen
Samen met stakeholders uit Haarlem is via enkele bijeenkomsten een routekaart opgesteld om de meest passende kansen te vertalen naar concrete stappen. In de routekaart staan vijf routes voor Haarlem om stappen te zetten naar een circulaire economie:
  • Route 1: Verbinden vraag en aanbod in de bouw- en sloopsector
  • Route 2: Verbinden vraag en aanbod materialen in overige sectoren
  • Route 3: Circulair inkopen in de publieke sector
  • Route 4: Activeren sociale netwerken in de wijken
  • Route 5: Circulair inzamelen in de binnenstad

Met deze routes kan / is Haarlem aan de slag!

Circulaire Atlas en Routekaart Circulaire Economie Haarlem | Royal HaskoningDHV Circulaire Atlas en Routekaart Circulaire Economie Haarlem | Royal HaskoningDHV

Meer informatie