SBIR circulaire viaducten

Vanaf 2030 wil Rijkswaterstaat volledig klimaatneutraal en circulair werken, ook bij het aanleggen, vervangen en renoveren van viaducten en bruggen. Met de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten wil Rijkswaterstaat bruikbare innovaties voor circulaire viaducten laten ontwikkelen die zij daarna als ‘launching customer’ kan gaan toepassen.

Principes voor circulair ontwerpen

Rijkswaterstaat beheert ca. 1.750 liggerviaducten met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar. Elk jaar worden circa 40 nieuwe liggerviaducten gebouwd en worden er ongeveer tien viaducten afgebroken, bijvoorbeeld door wegverbredingen. Nu worden de prefab liggers van de gesloopte bruggen niet hergebruikt maar vermalen tot betonpuin – dus downgrading. Dit is erg arbeids- en energie-intensief. Bovendien is het een laagwaardige vorm van recyclen, omdat verreweg het meeste beton wordt hergebruikt als wegfundering. Prefab liggers daarentegen kunnen direct worden hergebruikt in nieuwe projecten voor de functie waarvoor ze zijn gemaakt (ReUse). Na preventie is dit de maximale circulariteit, zoals wordt aangetoond door Rijkswaterstaat in de onlangs gepubliceerde ‘Principes voor Circulair Ontwerpen’.

Hergebruik van prefab liggers

Royal HaskoningDHV heeft daarom in opdracht van Rijkswaterstaat het innovatieve concept voor hergebruik van prefab liggers ontwikkeld. Centraal staan ontwerp en organisatie, om te komen tot een realistische businesscase. Samen met partners Vlasman, SGS Intron, Dura Vermeer en Haitsma voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit naar hergebruik van prefab liggers. Wij onderzoeken de belemmeringen en werken hier momenteel oplossingen voor uit. Op de A9 Gaasperdammerweg hebben we onlangs onze eerste liggers kunnen redden, toen twee viaducten verwijderd werden vanwege de nieuwe tunnel. De liggers zijn naar een tijdelijk opslagterrein vervoerd voor onderzoek en hopelijk hergebruik in een nieuw, circulair viaduct!

Wij zien volop mogelijkheden om buiten het SBIR project, dit innovatieve concept ook daadwerkelijk toe te gaan passen.

Infrastructure | Royal HaskoningDHV

Wilt u ook uw gebruik van grondstoffen terugdringen?

Weet u dat er een viaduct gesloopt gaat worden in uw project en er prefab liggers vrijkomen? Staat u open om in kader van uw duurzaamheidsambitie circulariteit een kans te geven? Neemt u dan contact op. We helpen u graag om uw gebruik van primaire grondstoffen terug te dringen en een kosten-, CO2- en MKI-besparing te realiseren!