De uitdaging: in een veranderende wereld verstandige keuzes maken

De transitie naar duurzame logistiek is nog volop in beweging. Wordt het elektrisch of waterstof? Wanneer zijn voertuigen en brandstoffen beschikbaar en betaalbaar in een open markt zoals die van de logistiek? Samen met voertuigfabrikanten, exploitanten, brandstofleveranciers, Rijk, regio en gemeenten duiden we ontwikkelingen en helpen we stakeholders met het maken van verstandige keuzes. Regeren is vooruitzien. Locatie voor tank- en laadinfrastructuur moeten aansluiten bij logistieke ontwikkelingen, zodat ook bij veranderend gebruik van brandstoffen deze op een logische plek in het netwerk liggen.

De tijd dringt! 

Het klimaatakkoord laat zien dat er geen tijd is om op elkaar te wachten, maar dat het nodig is om samen stappen te zetten. Door partijen bij elkaar te brengen, kennis te delen en samen producten te ontwikkelen wordt de toekomst een stuk concreter. Wanneer is het slim om ergens een locatie te ontwikkelen en wat voor stappen moet je daarvoor nemen? Wie betrek je, op welk moment en welke instrumenten zet je in als overheid? Dat zijn vragen die binnen de community worden opgepakt en vanuit verschillende perspectieven worden belicht. 

Samenwerken op basis van gedeeld eigenaarschap

Alle partijen hebben uiteindelijk voordeel van een gezamenlijke lerende aanpak. In een veranderende en zich ontwikkelende markt is de kennis van de groep cruciaal. Onze inbreng en toegevoegde waarde in dit programma zijn gebaseerd op de principes van Gedeeld Eigenaarschap: onze visie op samen werken aan maatschappelijke veranderopgaven. Elementair is het bij elkaar brengen van verschillende expertises en ondanks verschillende belangen en rollen toewerken naar een gezamenlijke visie en praktische uitwerking. Daarmee leveren we concrete meerwaarde voor de verduurzaming van de samenleving. Royal HaskoningDHV begeleidt de learning community sinds de start in 2018. 
 
Dé kracht van Royal Haskoning DHV lag in het verbinden van alle projectpartners om daarmee resultaten te bereiken!

Dhr. J. Roeterdink

Opdrachtgever (provincie Gelderland)

Resultaten van de community 

Vanuit de community is er een strategie geschreven hoe de ontwikkeling van de verduurzaming zou moeten worden ondersteund om de klimaatdoelen te halen. Ook is er een Locatietool Clean Energy Hubs - Duurzame mobiliteit ontwikkeld waarmee potentiële locaties kunnen worden beoordeeld. Maandelijks worden er inhoudelijke onderwerpen uitgelicht waar de individuele partijen in hun eigen organisatie mee verder kunnen.