Regionale energiestrategie Zuid-Holland

Royal HaskoningDHV begeleidt de provincie Zuid-Holland en de verschillende RES-regio’s in de volgende ‘next step’ van de energietransitie: de bewonersparticipatie.

Aanpak burgerparticipatie

Hoe gaan we dat doen? Daarover buigt het participatie-team van de provincie Zuid-Holland zich. Daarbij horen ook vragen als: wat is participatie eigenlijk in deze fase? Welk doel heeft de participatie en welke vorm? En wat is dan goede participatie? En hoe verhoudt zich de participatie in de RESsen tot de participatie in de omgevingsvisie van de provincie en die van de gemeenten? En hoe past het voorstel van een burgerraad hierin? Veel vragen waar we de komende maanden (tot en met juni 2021) een antwoord op zullen formuleren. We houden u op de hoogte!

Start u binnenkort ook met het burgerparticipatieproces? Wij delen graag onze kennis en ervaring. Neem gerust contact op.

Projectfeiten

  • Uitdaging: de inwoners in Zuid-Holland betrekken bij wat er in hun regio staat te gebeuren in de verduurzaming van energiebronnen.
  • Klant: provincie Zuid-Holland
  • Periode: 2020-2021
  • Oplossing: door te onderzoeken hoe zowel de inbreng van inwoners, het voorstel van de burgerraad en de omgevingsvisie van provincie en gemeenten in de uitwerking kan worden geborgd.

Resultaten

  • Een duurzame en gezonde leefomgeving voor Zuid-Holland
  • Een gedragen aanpak voor de verduurzaming van energiebronnen door een goede burgerparticipatie in te richten
  • De provincie kan de volgende stap in de Regionale Energiestrategie afronden

Energie transitie | Royal HaskoningDHV