Inventarisatie grondstofstromen

In een eerste stap hebben we de potentie van grondstofstromen en circulaire initiatieven in de regio rondom Rheden in kaart gebracht. Daarnaast is er met behulp van een circulair inkopen scan gekeken naar de mogelijkheid om circulaire producten en diensten in te gaan kopen. Als onderdeel van deze eerste stap is ook een inspiratieboek gemaakt, waarin voorbeelden van circulaire producten en projecten zijn opgenomen.

In de tweede stap is samen met stakeholders binnen de gemeente de koers bepaald: welke type projecten/producten passen bij ons? Aan de hand van deze resultaten is een korte termijn actieplan ontwikkeld. Dit actieplan bestond uit tien projecten, zowel binnen als buiten de organisatie.

We hebben de implementatie van deze geprioriteerde projecten begeleidt, waaronder:

  • Aandacht voor afvalscheiding op scholen: we hebben een competitie onder middelbare scholen uitgeschreven om aandacht te geven aan het terugdringen van afval. De winnende school heeft grote stappen gezet in afvalscheiding en bewustwording van leerlingen over afval. Deze school heeft een 3D printer gewonnen.
  • Een pilot met wasbare luiers om animo voor wasbare luiers binnen de gemeente te toetsen. Deze pilot is later uitgewerkt tot een lease constructie.
  • Een nieuw afvalscheidingssysteem voor op het gemeentehuis.
  • Duurzame koffie en koffiebekers. Er is een circulair koffieapparaat met duurzame koffie van lokale brander ‘Peeze’ in de kantine van het gemeentehuis geplaatst.

De gemeente Rheden op weg naar een circulaire economie | Royal HaskoningDHV

Wilt u eens sparren over de transitie naar een circulaire economie van uw gemeente? Neem contact op met Karolina Euler-van Hulst.