In nauwe samenwerking met de asset owner Sitech verzorgt Royal HaskoningDHV het beheer & onderhoud van het industrieterrein Chemelot, waarbij diverse activiteiten zijn gericht op duurzaamheid, zoals:

 • Opstellen van een Strategische Asset Management Plan (SAMP) met 5 KPI’s Beschikbaarheid, Compliance, Veiligheid, Voorspelbaarheid en Duurzaamheid;
 • Gefaseerde vervangingsinvesteringen van armaturen op lichtmasten met LED verlichting;
 • Uitvoering van onkruidbestrijding volgens de KIWA Barometer Duurzaam Terreinbeheer Zilver;
 • Bij vervangingsinvesteringen van spoor, worden zoveel mogelijk gecreotoseerde hardhouten dwarsliggers vervangen met betonnen dwarsliggers, en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gebruikte materialen;
 • In het rioolbeheer & -onderhoud wordt zoveel mogelijk sleufloos gewerkt (relining), waarbij gebruikt wordt gemaakt van de meest duurzame materialen beschikbaar;
 • In het kader van klimaatadaptatie zijn 2 groene buffers aangelegd, en is een hydraulisch model opgezet in het kader van duurzaam watermanagement;
 • Bij diverse assets, b.v. de duizenden kolommen op de site, wordt gestreefd naar levensduurverlenging en besparing op hulpbronnen;
 • De terreinbeheerders van Royal HaskoningDHV maken gebruik van volledig Elektrische auto’s bij hun dagelijkse rondgang en werkzaamheden op het terrein;
 • Een project dat is opgestart voor de planning en realisatie van een parkeerplaats (langs de A2) met een overkapping van zonnepanelen;
 • Advisering over een duurzaam warmtenet, waarbij Sabic op Chemelot, restwarmte levert voor de verwarming van woningen en bedrijven in de gemeente Sittard-Geleen;
 • Een energie compliance check die is uitgevoerd op alle gebouwen en kantoren van DSM op en buiten de Chemelot site;
 • Een mobiliteitsplan dat is opgezet voor de gehele Chemelot site met de nadruk op Duurzaam Veilig, en de promotie van veilig fietsverkeer op de site.