Energietransitie is een van de belangrijkste onderdelen van het programma. Het doel is om met een kader de regio te ondersteunen bij de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Zowel de vraag naar hernieuwbare energiebronnen als de expertise van Royal HaskoningDHV op dit gebied neemt snel toe.

Realistische doelen

De eerste fase van het project bestond uit het ontwikkelen van de strategie. Royal HaskoningDHV heeft nauw samengewerkt met de gemeente Heerenveen om de kaders en uitdagingen van het programma vast te stellen. We kijken naar de context in Heerenveen, gedragen ambities en toekomstbeelden om realistische doelen voor de stad te kunnen bepalen. Bij het ontwikkelen van de strategie hebben we daarnaast gekeken naar de bestaande kwaliteiten van Heerenveen, lopende maatregelen en meekoppelkansen voor zo’n effectief mogelijk programma.

Implementatie in samenspraak

De tweede fase van het project bestaat uit het implementeren van een effectief programma om de ambities te bereiken en legt aan de lokale bestuurders (wethouders en gemeenteraadsleden) diverse dilemma’s en investeringsvoorstellen voor. Tijdens deze fase hebben we het potentieel van Heerenveen onderzocht en bekeken hoe de toekomstige energiemix van Heerenveen eruit kan komen te zien. Hierover gaan we vervolgens dan in gesprek met lokale overheden, maar ook met inwoners, bedrijven en andere organisaties.

Interactief Ireport

Een van de belangrijkste taken van Royal HaskoningDHV was al deze ideeën en suggesties te verwerken tot een overzichtelijk iReport, een interactief en digitaal rapport dat informatie eenvoudig toegankelijk maakt. Met iReport kan complexe informatie eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt voor alle stakeholders. Bovendien is bewezen dat deze tool besluitvormingsprocessen transparanter maakt en de betrokkenheid van stakeholders stimuleert.

Energie transitie | Royal HaskoningDHV

Global Goals

Tot slot hebben we extra aandacht besteed aan de sociale gevolgen van beleidskeuzes (welke wijk maken we als eerste aardgasvrij? Hoe zit het met de betaalbaarheid?) en het maatschappelijk rendement. Denk daarbij aan uiteenlopende aspecten als social return en het kunnen meeprofiteren met een groot energieproject. Binnen het kader van de Global Goals for Sustainable Development van de Verenigde Naties hebben we maatregelen ontwikkeld die bijdragen aan de 'sociale duurzaamheid'. Om de duurzaamheidsambities en mogelijkheden van dit project zichtbaar te maken, heeft Royal HaskoningDHV twee video's gefinancierd.