De twee onderwijsinstellingen beheren voor ongeveer 100.000 studenten, docenten en ondersteunend personeel een vastgoedportefeuille met onder meer eeuwenoude gebouwen en historische monumenten in de binnenstad. De bouwstijlen en functies van de diverse gebouwen variëren – van laboratoria en collegezalen tot kantoren en studentenkamers. Dat maakt de transitie naar emissieloze gebouwencomplex uitdagend.

FastLane en expertise optimaliseren Dynamische Routekaart 

Royal HaskoningDHV combineerde zijn FastLane-aanpak met advisering. Van elk gebouw werden bestaande en nieuwe data verzameld en gestructureerd. Het FastLane-platform voor analyse en procesautomatisering identificeert op basis van de beschikbare data alle mogelijke maatregelen om de uitstoot van elk gebouw te verlagen. Dit geautomatiseerde proces biedt structuur bij het berekenen van de kosten van oplossingen en de impact op energieverbruik en CO2-uitstoot. Het FastLane-dashboard laat vervolgens zien welke set maatregelen bij welke scenario’s resulteert in het bereiken van de totale klimaatdoelstellingen. Hierdoor kunnen organisaties gefundeerde besluiten nemen over de aankomende energietransitie.

We organiseerden een reeks expertsessies met vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen en partnerorganisaties over de maatregelen en tijdplanning van de implementatiefase. Tijdens deze sessies werden op gebouwniveau besluiten genomen, inclusief monitoring van de impact voor het hele portfolio. Gestructureerde dataverzameling maakt het mogelijk om het plan aan te passen als zich nieuwe inzichten aandienen; kenmerk van een dynamische routekaart. Een interessant neveneffect van onze digitale werkwijze is dat verbeteringen in onze aanpak direct beschikbaar zijn voor alle andere klanten die gebruikmaken van ons FastLane-platform.

Slimme timing van werkzaamheden zorgt voor effectieve kostenbeheersing 

“FastLane biedt een overzicht van het hele portfolio van ruim vijftig gebouwen”, verklaart Thomas Verhoeven, Energy Transition Consultant bij Royal HaskoningDHV. “De expertsessies bieden extra toegevoegde waarde omdat ze de UvA en de HvA helpen bij het interpreteren van de informatie, het controleren van de dataverzameling, het doen van gefundeerde aannames waar gegevens ontbreken en het optimaliseren van besluiten. Door implementatie slim te combineren met gewenste renovaties, kan de universiteit 10 tot 20% besparen op de kosten van de verduurzamingsmaatregelen.” 

Dynamische Routekaart naar CO2-vrij vastgoed voor UvA en HvA | Royal HaskoningDHV

De routekaart identificeert op gebouwniveau en per maatregel hoe de UvA en de HvA hun doelstelling zullen bereiken, en geeft de ideale planning voor elke maatregel, waarbij rekening wordt gehouden met geplande vervangingen en renovaties. Dankzij de ingebouwde flexibiliteit kan deze routekaart reageren op veranderingen die samenhangen met de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals thuiswerken en virtuele colleges, marktomgeving, de wetgeving en technologische innovatie. Hiermee heeft de Universiteit van Amsterdam 80% van de werkzaamheden voltooid die vereist zijn voor de EED-audit (Energy Efficiency Audit) en de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML).

Thomas Verhoeven: “De UvA en de HvA zijn in Nederland koplopers met een praktisch plan dat hun verduurzamingsambities concretiseert. Ze weten welke maatregelen ze moeten nemen, welke kosten daarmee gemoeid zijn, en hebben die opgenomen in hun onderhouds- en investeringsplannen.”

Dankzij FastLane beschikken we over een flexibele basis van waaruit we snel besluiten kunnen nemen om onze klimaatdoelen te bereiken.

Rowan Boeters, Programmamanager duurzaamheid bij de UvA en de HvA 

"Er komen nog maar weinig geplande vervangingen van gebouwen aan. Hoe eerder je begint, hoe meer geld je kunt besparen. Bovendien hebben we geleerd dat de voorbereiding en uitvoering veel tijd kost en dat bestaande interne besluitvormingsprocessen misschien moeten worden aangepast. Ook mogen de capaciteit en expertise, nodig voor een daadkrachtige implementatie, niet worden onderschat. Het loont om verduurzaming op te nemen in onderhoud en projecten. En samenwerking met gebruikers en integratie met functionele eisen is noodzakelijk om de gestelde doelen te bereiken.”

Dankzij onze advisering hebben de onderwijsinstellingen een helder beeld van wat er moet gebeuren. Niettemin kan bij de implementatie van maatregelen blijken dat er aanpassingen nodig zijn. Zo is het mogelijk dat een renovatie consequenties heeft voor de vastgoedvisie, of dat bijvoorbeeld het plaatsen van een timer op een boiler de vraag kan oproepen of de boiler wel nodig is. Dat is waar de dynamische aard van het plan zich bewijst. De energietransitie is complex en aan verandering onderhevig. Dan is het nuttig om een uitgangspunt te hebben met concrete maatregelen die al doende kunnen worden toegevoegd en aangepast.