Open polderlandschap

Op de kaart van 2018 is datzelfde industriële productielandschap verworden tot een karakteristiek Nederlands open polderlandschap. Getekend door rechte verkaveling en een sterk agrarisch karakter. De oude afvoerkanalen zijn begroeid met oude monumentale eiken, als groene lanen in het agrarische landschap.

Energie als landschappelijke impuls | Royal HaskoningDHV

Nieuwe ruimtelijke transitie

De huidige energietransitie zorgt wederom voor een ruimtelijke transitie in ons landschap. Wind- en zonne-energie hebben een grote impact op ons huidige landschap, maar zijn misschien ook wel van tijdelijke aard. Bij de herinrichting van onze energielandschappen moeten we die mogelijke tijdelijkheid in ons achterhoofd houden. Alleen dan slagen we erin om ontwerpen te maken die rekening houden met toekomstig landschapsgebruik. Investeer bij de inrichting van energielandschappen daarom ook in landschappelijke structuren. Zo voegt het huidig energielandschap waarde toe die in de toekomst voor nieuwe, aantrekkelijke landschappen zorgt.

Energie als landschappelijke impuls | Royal HaskoningDHV