In het kort

Het voorontwerp van het Station Noord voorzag in traditionele installaties met cv-ketels en in koeling met split-units. De gemeente Amsterdam wenste dat de energievoorziening voor het noordelijke eindstation van de Noord/Zuidlijn aardgasloos werd, om zo bij te dragen aan de energietransitie. Royal HaskoningDHV adviseerde over de aanpak en begeleidde de implementatie. De Noord/Zuidlijn werd op 21 juli 2018 in gebruik genomen en voldoet boven verwachting. De reizigersaantallen stijgen en de reizigers hebben een hogere waardering voor de metro.

Waar gaat het om

Het eindpunt van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam Noord is een begin- en eindstation voor meerdere modaliteiten. Het totale aantal in- en uitstappers op het nieuwe station zal oplopen tot meer dan 48 000 personen per dag. Het station omvat een overkapt perron met twee metrosporen. Trappen, roltrappen en liften brengen de reiziger naar het onderliggende stationsgebouw. Daar bevinden zich de opkomstruimten voor de vervoerders, ticket- en informatiekantoren, commerciële voorzieningen en een grote inpandige fietsenstalling.

De uitdaging

Kort voordat de bouw van het stationsgebouw zou starten besloot de gemeente Amsterdam dat het gebouw zonder een aardgasaansluiting zou worden gerealiseerd. Daarmee gaf de gemeente concreet inhoud aan de energietransitie. De nieuwe ambitie had ingrijpende gevolgen voor het ontwerp van de stationsinstallaties.

De oplossing

Voor de ruimteverwarming wordt gebruik gemaakt van vier lucht/water warmtepompen. Het gebouw is voorzien van CV en een gekoeldwater netwerk. Een extra 10 kV verbinding verhoogt de leveringszekerheid. In verband met onzekerheden over de toekomstige warmte- en koudevraag is rekening gehouden met de mogelijkheid dat twee extra warmtepompen worden toegevoegd.

We brachten specialistische kennis in op het gebied van bouwfysica, brandveiligheid, werktuigbouwkunde en elektrotechniek in alle fasen van het project. Die kennis zetten we in voor het opstellen van kostenramingen, het opstellen en begeleiden van geïntegreerde contracten, het opstellen van testprotocollen, het begeleiden van tests en het opstellen van een beheerconcept.

De Noord/Zuidlijn werd op 21 juli 2018 feestelijk in gebruik genomen en functioneert tot tevredenheid van de reizigers. De klimaatinstallaties functioneren ook naar tevredenheid en de energievoorziening blijkt betrouwbaar. Het was het resultaat van een pragmatische stap-voor-stap aanpak in de gewenste richting, op weg naar energietransitie.

Rik Verdenius (programmamanager duurzaamheid, Metro en Tram, Gemeente Amsterdam): ‘Duurzaamheid hoeft niet ingewikkeld, vernieuwend of duur te zijn. Soms schuilt duurzaamheid in het onverwachte. Bijvoorbeeld door beter te gebruiken wat er al is.’

Projectleider Gerben Tornij van Royal HaskoningDHV: ‘We hebben de plannen voor de energievoorziening in een laat stadium van het ontwerp ingrijpend aangepast. Daarbij ging het onder meer om ruimtebeslag, veel leidingwerk en de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting op het net.Onze betrokkenheid liep vanaf het voorontwerp tot aan de oplevering. Mede door onze implementatiekracht heeft de energietransitie op het Station Noord al plaats gevonden.’