Het Havenbedrijf Rotterdam spant zich in om de bestaande industrie te faciliteren bij het verkleinen van de footprint door deze efficiënter en schoner te maken. Tegelijkertijd spant zij zich in om nieuwe activiteiten gericht op hernieuwbare energie, biobased industrie en circulaire processen te ontwikkelen. De energietransitie gaat decennia duren. De ambitie is deze zo vorm te geven dat Rotterdam in 2050 nog steeds een internationaal concurrerend, sterk industrieel cluster heeft dat een belangrijke bijdrage levert aan het verdienvermogen van Nederland, maar dan CO2-neutraal.

Royal HaskoningDHV werkt samen met het Havenbedrijf Rotterdam aan verschillende projecten die invulling geven aan de energietransitie. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van walstroom, het gebruik van restwarmte van de industrie voor stadsverwarming, elektrificatie van de industrie, het afvangen en opslaan van CO2, het aantrekken van circulaire industrie en het ontwikkelen van geothermie.