In het kort

Terheijden wil het eerste aardgasvrije dorp van Noord-Brabant worden. Royal HaskoningDHV heeft in samenwerking met het TEC (Traais Energie Collectief) binnen vier weken een uitvoeringsplan opgesteld, als basis voor de aanvraag van een inmiddels verstrekte subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, in het kader van de energietransitie.

Waar gaat het om?

Het Brabantse dorp Terheijden, onderdeel van de gemeente Drimmelen, wil het eerste aardgasvrije dorp van Noord-Brabant worden. Royal HaskoningDHV heeft samen met het TEC (Traais Energie Collectief) een uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan werd op 28 juni 2018 door het college van B&W aangenomen, waarna de formele aanvraag voor subsidie op 30 juni werd ingediend. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kende de subsidie op 1 oktober toe. In totaal krijgen 27 gemeenten een rijksbijdrage voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is 120 miljoen euro beschikbaar. In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend.

Het uitvoeringsplan bestaat uit twee fasen. De eerste fase betreft de aanleg van een warmtenet in het centrum van Terheijden voor 334 woningen en vijf grote gebouwen. Het warmtenet wordt gekoppeld aan een kleinschalige bio-energiecentrale en een WKO-systeem.

In de nog te plannen tweede fase wordt het warmtenet aangesloten op een geothermie bron. Daarvoor is een grotere warmteafzet nodig en moet het warmtenet in Terheijden worden uitgebreid.
De aannemelijkheid van een spoedige projectrealisatie was een van de beoordelingscriteria van de subsidieregeling. De koppelkans met de geplande rioleringswerkzaamheden maakt de aanleg van het warmtenet op korte termijn reëel. Het aardgasvrij maken van Terheijden onderscheidt zich zowel op het technisch als het organisatorisch vlak. De opgedane ervaringen zullen meer inzicht geven in de vraag of een gedeeld warmtenet of een individuele oplossingen per woning de voorkeur verdient. Ook dit leereffect was een selectiecriterium voor de subsidie.

Onze inbreng

Royal HaskoningDHV stelde samen met het TEC (Traais Energie Collectief) binnen vier weken een uitvoeringsplan op dat als basis diende voor de succesvolle subsidieaanvraag.

Karolina Euler-van Hulst, duurzaamheidsadviseur bij Royal HaskoningDHV: ‘Het was een uitdaging om binnen vier weken een uitvoeringsplan op te stellen en alle benodigde informatie voor de subsidieaanvraag gereed te krijgen. Dat de goede samenwerking met de gemeente Drimmelen en het TEC nu is beloond met toekenning van de subsidie, is fantastisch nieuws voor alle betrokkenen.’

Opdrachtgever Hans Krämer, manager grondgebied van de gemeente Drimmelen over de samenwerking: ‘RHDHV heeft de gemeente en het TEC ondersteund in het opstellen van deze subsidieaanvraag en in het uitwerken van de onderliggende businesscase. Mede dankzij de professionele en kundige ondersteuning van Royal HaskoningDHV is de subsidie op 1 oktober door het ministerie toegekend.’

Het resultaat

Mede dankzij het door Royal HaskoningDHV opgestelde uitvoeringsplan kwam de Rijksbijdrage beschikbaar. Hiermee kan de gemeente Drimmelen een belangrijke stap zetten in de energietransitie en blijft Terheijden op koers om het eerste aardgasvrije dorp van Noord-Brabant te worden.