Vormgeven van de transitie

Royal HaskoningDHV heeft een routekaart voor gebiedsontwikkeling helpen maken en de dialoog in de Natura2000-gebieden in gang gezet. Met de partners in Noord-Brabant – waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten én landbouw – is een netwerksamenwerking neergezet en dit is bekrachtigd via een convenant. 

De organisatie: interne samenwerking voorop

Vervolgens is Royal HaskoningDHV ook gevraagd om te adviseren over de organisatieinrichting die bij deze gebiedsgerichte aanpak past. De kennis omtrent de inhoudelijke opgave en de organisatie is immers aanwezig. De visie daarbij is dat samenwerking binnen een organisatie een belangrijke factor is in het behalen van de resultaten buiten. 

Met organisatie en tools de provincie op weg in de transitie 

Royal HaskoningDHV heeft een organisatieadvies gegeven voor het doorontwikkelen van de provinciale organisatie op de gebiedsgerichte aanpak en het inrichten daarvan, inclusief werving & selectie van het regieteam en het versterken van de organisatie met hydrologen, ecologen en landbouwdeskundigen. Ook is de eerste fase van dit advies uitgevoerd middels interim-management en door het begeleiden van provincie en partners in het ontwikkelen van een passend instrumentarium voor de transitie van het Brabantse land. 

Michèle Vlug, directeur Provincie Noord-Brabant: “Om in Brabant echt de slag te maken van sectoraal naar integraal werken, heeft Royal HaskoningDHV samen met provinciale medewerkers en externe partners gewerkt aan een strategie en aanpak voor de natuur-, water-, landbouw- en stikstofopgaven in Brabant. De adviseurs zijn in staat om in een continu veranderende omgeving adaptief te werken en bij te sturen. Samen werken aan de inhoud, met één doel voor ogen en vanuit een wendbare en flexibele aanpak, dat is waar Royal HaskoningDHV haar directe toegevoegde waarde laat zien.”