Door een integrale benadering is het gebied straks niet alleen beter beschermd tegen hoog water, maar ontstaat ook ruimte voor recreatie en andere economische ontwikkelingen. Met het heropenen van de Oude Maasarm en andere herstellende ingrepen in de rivierbedding ontstaat bovendien een uniek, waterrijk natuurlandschap.

Als partner van het projectbureau Ooijen Wanssum stond Royal HaskoningDHV voor de uitdaging om tot een uitgekiende oplossing te komen waarbij doelstellingen worden gecombineerd en het project in haar omgeving wordt ingepast.

Zowel op proces als inhoud leverde Royal HaskoningDHV een belangrijke bijdrage in dit project. Met de omgeving hebben wij de ontwerpopgaven scherp geformuleerd en vertaald in een ontwerp. Dit ontwerp is een milieueffectrapport beoordeeld op haar effecten. Het provinciaal Inpassingsplan voor de ruimtelijke inbedding is ook door ons verzorgd.

Doordat Royal HaskoningDHV deel uitmaakte van het projectteam (IPM) van het projectbureau waren de lijnen kort en kon er snel geschakeld worden tussen de bestuurlijke dynamiek de inhoudelijke producten. Onze betrokken adviseurs die de Limburgse situatie kennen en ruime ervaring hebben met complexe gebiedsontwikkeling, zorgden er voor dat dit project een succes werd voor alle betrokken partijen.

Foto: Impressie van Wanssum na voltooiing van het project | © Projectbureau Ooijen-Wanssum

Introductievideo Ooijen-Wanssum