Energietransitie biedt kansen voor inrichting van ons landschap

De huidige energietransitie zorgt wederom voor een grote ruimtelijke transitie met bijbehorende grote investering in ons landschap. Windenergie en zonne-energie hebben een grote impact op ons landschap, lokaal en regionaal. Dit creëert een kans om bij de inrichting van onze energielandschappen het landschap van de toekomst in ogenschouw te nemen, om te ontwerpen met een toekomstig nieuw gebruik in het achterhoofd. Door stil te staan bij de lange termijn mogelijkheden van deze grote investering, ontstaat een kans de landschappen van de toekomst te creëren. Investeer bij de inrichting van energielandschappen in bestaande en nieuwe landschappelijke structuren. Zo kan een energielandschap waarde toevoegen die in de toekomst voor nieuwe, aantrekkelijke landschappen zorgt.

Om te komen tot inzicht in deze landschappelijke potentie is het van belang de identiteit en waarden van een landschap te doorgronden. Door te kijken naar de geschiedenis krijgt men inzicht in bestaande landschappelijke waarden en structuren en hoe ze ontstaan zijn. Deze structuren kunnen een aanleiding zijn voor bepaalde landschappelijke ontwerpuitgangspunten.

Waarde toevoegen aan het landschap met zonne-energie en windenergie

Werk bij de implementatie van energie in het landschap met opstellingen van zon en wind, dusdanig dat ze waarde toevoegen aan het landschap en het verhaal van het landschap in ere houden, versterken of herstellen. Kijk daarbij niet alleen naar belemmeringen maar ook juist naar de kansen. Zonnepanelen en windturbines zullen ons landschap drastisch veranderen, het is de uitdaging die verandering op de lange termijn positief uit te laten pakken. 
Een intensieve samenwerking tussen ontwerpend onderzoek en planologische, technische en financiële haalbaarheid is daarbij essentieel.

Wilt u eens sparren over onze visie op het toevoegen van waarde aan het landschap bij de inpassing van duurzame energie, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Projectfeiten

  • Uitdaging: de huidige energietransitie vergt een grote ruimtelijke transitie met bijbehorende grote investering in ons landschap. 
  • Locatie: Nederland
  • Oplossing: het landschap en het verhaal van het landschap in ere houden, versterken of herstellen bij de inpassing van duurzame energie.

Resultaten

  • Een duurzame en gezonde leefomgeving voor Nederland
  • Een gedragen aanpak voor de inpassing van duurzame energiebronnen in het landschap
  • De overheid kan de volgende stap in de energietransitie om zo de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren