Gezamelijk beoordelingskader

Hiervoor is eerst samen met de projectgroep, bestaande uit de Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Goedopweg en werkgevers op het USP waaronder Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht, een beoordelingskader opgesteld op basis waarvan we tot een short list zijn gekomen. Deze concepten zijn voorgelegd aan verschillende doelgroepen in een grootschalige enquête (werknemers, studenten, bezoekers en patiënten). Enerzijds om de potentie van de concepten in kaart te brengen (hoeveel mensen zouden gebruik maken van) en anderzijds om de nieuwe concepten zo goed mogelijk op daadwerkelijke gebruikers en hun voorkeuren en motieven af te stemmen, om zo de adoptie van de concepten te vergroten.

Drie pilotvoorstellen

Vervolgens is de haalbaarheid van de concepten op basis van expert judgement uitgewerkt met een beschrijving, inschatting van het effect op de bereikbaarheid en duurzaamheid, succesfactoren (vanuit de reizigers gezien), globale kostenraming, risico’s en raakvlakken met andere projecten binnen Goedopweg. De uitkomsten zijn vertaald naar drie pilotvoorstellen, om pilots daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Bereikbaarheid usp verbeterd

In het project hebben wij de stakeholders inzicht gegeven in mogelijke nieuwe slimme mobiliteitsconcepten om de bereikbaarheid van het USP te verbeteren en we hebben de projectgroep ondersteund in het proces om te komen tot een beslissing van een top drie slimme mobiliteitsconcepten.