Deventer klimaatbestendig, veilig en gezond

De ontwerpen zijn gericht op het creëren van een “uiterwaardenpark”, waarin het voldoen aan hoogwaternormen, het bieden van recreatieruimte, het verhogen van de natuurwaarde en het behoud van de cultuurhistorie op een aantrekkelijke en duurzame wijze samengaan. Door een nieuwe nevengeul voor ‘de Worp’ is een dynamisch, recreatief gebied ontstaan tegenover het historische stadsfront van Deventer. In de uiterwaarden is een netwerk van recreatieve routes aangelegd en hebben (recreatieve) functies een plek gekregen, zoals de haven en het strand in de Zandweerdplas, natuurbeleving in de Ossenwaard en het knooppunt van routes, verblijfsplek en aanlegplek voor het pontje ter hoogte van het IJsselhotel en de Worp.

Urban | Royal HaskoningDHV

Groen, recreatie en landbouw

Het resultaat is een nieuw groen- en watergebied dat op een aantrekkelijke manier met de stad verbonden is. Groen, water, recreatie en veiligheid gaan samen met landbouw, transport over water en waterbeheer. De belangen zijn in beeld gebracht door middel van verschillende werksessies met overheden, verenigingen en direct belanghebbenden.

Het waterfront van Deventer is er nóg mooier op geworden: het voegt waarde toe aan stad en land en is in korte tijd een populaire bestemming geworden voor een paar vrij uurtjes. De dynamiek van de rivier kan van dichtbij worden beleefd; het gebied is uitermate geschikt om te wandelen, fietsen, varen, roeien en zwemmen in een natuurlijke en groene omgeving.

Mocht u ook eens willen sparren over herinrichting van de uiterwaarden in uw gemeente, neemt u dan gerust contact met ons op.

Projectfeiten

  • Uitdaging: het creëren van een uiterwaarde die voldoet aan hoogwaternormen, recreatieruimte biedt, de natuurwaarde verhoogt en de cultuurhistorie op een aantrekkelijke en duurzame wijze behoudt.
  • Klant: gemeente Deventer, provincie Overijssel en programma Ruimte voor de rivier.
  • Locatie: Deventer
  • Periode: 2007-2017
  • Oplossing: het realiseren van een gedragen ontwerp door samen met rivierkundigen, ecologen en lokale deskundigen en belanghebbenden drie sterk verschillende alternatieven te ontwikkelen voor ruimtelijke kwaliteit en gezamenlijk de meest duurzame, veilige en toekomstbestendige te bepalen.

Resultaten

  • Een nieuw groen- en watergebied dat op een aantrekkelijke manier met de stad verbonden is
  • Kleiner risico op overstroming voor de stad
  • De ruimtelijke kwaliteit van de uiterwaarden is versterkt
  • Een gedragen oplossing waarbij groen, water, recreatie en veiligheid gaan samen met landbouw, transport over water en waterbeheer.