De drie gemeenten samen hebben met ondersteuning van Royal HaskoningDHV en SAMEEN één breed gedragen Transitievisie Warmte opgesteld, waarin de inzichten en ideeën vanuit de samenleving goed zijn terug te zien. De Transitievisie Warmte geeft handvatten om de komende jaren stapsgewijs het gebruik van aardgas af te bouwen.

De warmtetransitie is behalve een technisch-economisch vraagstuk ook bij uitstek een maatschappelijk vraagstuk. Om de warmtetransitie te laten slagen is namelijk commitment van de samenleving nodig; alle gebouweigenaren moeten vroeg of laat hun steentje bijdragen. Om de visie zodanig op te stellen zodat rekening wordt gehouden met de zorgen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is daarom door middel van een enquête en een serie focusgroepgesprekken (georganiseerd door SAMEEN) nauwkeurig opgehaald waar de zorgen en wensen van de mensen liggen. Vervolgens is de interactieve informatie gepubliceerd middels een iReport. 

iReport voor een verhoogde toegankelijkheid

Om de inhoud van de Transitievisie Warmte breder bekend te maken dan alleen binnen de muren van de gemeentehuizen, hebben de gemeenten en Royal HaskoningDHV het visiedocument ook via het iReport gepubliceerd. De mogelijkheden die het iReport biedt om snel content aan te passen aan veranderende inzichten of omstandigheden maken het erg geschikt voor een complexe ontwikkeling als de warmtetransitie. Ook biedt iReport de mogelijkheden om een rapport in website-format snel en gemakkelijk om te vormen in een aantrekkelijk papieren document.
Voor ons is de meerwaarde van het iReport dat de Transitievisie Warmte voor iedere inwoner van de gemeente in te zien is.

Timo Veen

Projectleider van de gemeente Opsterland

"Middels het iReport kunnen inwoners en andere belangstellenden heel gemakkelijk voor het deel van hun eigen gemeente kiezen en wat voor hen belangrijk is. Bijvoorbeeld de meest kansrijke en duurzame alternatieven voor aardgas in het eigen dorp of de eigen woning. Of om snel in te zien welke maatregelen een huiseigenaar zelf kan nemen. Het navigeren op onderwerpen is ook veel gemakkelijker dan in een regulier document. Ook is er één iReport voor 3 afzonderlijke gemeenten", voegde Timo toe.

Laagdrempelig

Vanuit Royal HaskoningDHV werd het iReport ook gezien als waardevol onderdeel van het project.

Door het iReport hebben we in dit traject alle betrokkenen en geïnteresseerden op een laagdrempelige manier kennis laten nemen van de Transitievisie Warmte van de drie gemeenten.

Dion Glastra

Adviseur energietransitie bij Royal HaskoningDHV

In het iReport wordt de informatie gelaagd aangeboden. Dit zorgt ervoor dat de informatie veel beter toegankelijk en aansprekender is dan op de oude manier van werken. Daarnaast hebben de inwoners zo altijd en overal toegang tot de visie van hun gemeente op een aardgasloze toekomst.

Bekijk het interactieve iReport voor de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland over de Transitievisie Warmte, onderweg naar een duurzame toekomst: https://transitievisiewarmte-owo.ireporting.nl/

project results

 • Drie vastgestelde transitievisies warmte die door unaniem door de gemeenteraden zijn aangenomen

Project facts

 • Klant
  OWO gemeenten
 • Locatie
  Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
 • Periode
  Feb 2021 – Dec 2021
 • Uitdaging
  Ontbreken van transitievisie warmte
 • Oplossing
  Door een goed gecoördineerd proces met betrokken stakeholders zijn we tot een gezamenlijke, unaniem aangenomen transitievisie warmte gekomen voor de drie betreffende gemeenten.