Digitale handelsplatformen richten zich op de uitwisseling van materialen en producten tussen partijen, door deze met elkaar in contact te brengen via een digitaal systeem. Stromen waarvan een aanbieder zich wil ontdoen (reststromen) en die een andere partij kan gebruiken voor verwaarding, hergebruik of recycling kunnen op deze manier worden verhandeld via het platform. Doordat deze platformen vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen, worden reststromen efficiënter benut en circulaire ontwikkelingen op gang gebracht. 

Royal HaskoningDHV heeft samen met de Provincie Zuid Holland onderzocht in hoeverre deze platformen al gebruikt worden en of de provincie gebruik kan aanmoedigen of stimuleren.

Download rapport

Handelsplatformen reststromen: de succesfactoren

Door het onderzoek is het duidelijk dat meerdere platformen de kans hebben om een grote impact te maken, maar ze hebben wat ondersteuning nodig tijdens het opzetten. Daarom hebben we een aantal succesfactoren bepaald: 

Juiste niche

We zien het vinden van de juiste niche als de belangrijkste succesfactor voor handelsplatformen. Algemene marktplaatsen lijken nog niet te werken voor B2B platformen; de platformen die nu actief zijn, zijn gericht op een bepaalde sector of beperkte set van producten.

Kies het verdienmodel dat bij de sector past

Om het platform in stand te houden is een goed verdienmodel voor het platform nodig. Het meest geschikte verdienmodel hangt onder andere af van de waarde van de stroom en de frequentie van gebruik van het platform. Kies een verdienmodel dat bij jouw sector past.

Advies en diensten

Advies over het gebruik van secundaire materialen of kennis over de sector waar het platform actief is helpt. We zien dat wanneer B2B platformen deze informatie toevoegen, ze meer succes hebben om gebruikers te krijgen en te behouden. Bedrijven moeten hun processen aanpassen om goed gebruik te maken van een platform. 

Betrouwbaarheid

Voor afnemers is het van belang dat informatie over reststromen klopt. Hoeveel is het, wat is de samenstelling, wat is de kwaliteit, enz. Een platform kan hierin als tussenhandelaar/intermediair een belangrijke rol pakken.

Discretie

Platformen dienen discreet om te gaan met bedrijfsinformatie. Informatie over vrijkomende reststromen en afname hiervan zegt veel over bedrijfsprocessen. Om succes te hebben als platform moeten gebruikers er vertrouwen in hebben dat u discreet met deze informatie omgaat.

Prijswerking

Via veiling of biedingen kunt u marges voor aanbieders creëren en dus een incentive om van een platform gebruik te maken. Optimale prijswerking is afhankelijk van de niche. Prijswerking kan onder andere werken door veilingen of advies vanuit het platform.

Makkelijk te gebruiken

Een goede werking van het platform is belangrijk zodat vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Denk hierbij aan de informatie die u meegeeft bij een aanbod en de zoekfunctie. 

Schaal

Denk over de schaal van mogelijke aanbieders en vragers op uw platform. Een platform heeft meer succes als de slaagkans voor het verkopen toeneemt. Op dit moment zijn er rondom de bouwsector behoorlijk wat platformen die concurreren op aanbod en vraag. Dat verkleint het succes en leidt tot versnippering en verwarring.

De toekomst voor handelsplatformen in de circulaire economie

In de afgelopen jaren, zijn handelsplatformen sterk ontwikkeld qua schaalgrootte en aantal. Het bereik van deze platformen in de markt is nog in de beginfase, maar neemt toe. Ze bieden een alternatief tot de traditionele markt en hebben enorm potentie. De succesvolle ontwikkeling van handelsplatformen staat of valt met prikkels om handel in reststromen (producten en materialen) aantrekkelijk te maken.
Bent u geïnteresseerd in meer informatie of wilt u eens sparren over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Carolien Huisman – Zilverentant.