De uitdaging

Onze uitdaging is om ARTIS te helpen om in de juiste volgorde de juiste verduurzamingsmaatregelen te nemen, zodat ze haar ambitie om in 2030 fossielvrij te zijn, kan realiseren. Hierbij dienen wij rekening te houden met de monumentale status van de gebouwen. Die vraagt om andere dan standaard verduurzamingsmaatregelen. Ook de locatie van ARTIS biedt een extra uitdaging: in de binnenstad van Amsterdam is beperkte ruimte voor warmte-opwekking.

Hoe maak je Artis vrij van fossiele brandstoffen? | Royal HaskoningDHV

Onze ARTIS-casestudy

“Met de FastLane-aanpak zetten wij een goede stap op weg naar het waarmaken van onze duurzaamheidsambitie. En als het hier kan, dan kan het overal.”

Rembrandt Sutorius

Directeur ARTIS

Onze oplossing

De eerste doelstelling waar wij samen met ARTIS aan werken op weg naar een fossielvrij park, is de energiebehoefte terugdringen. Daarbij maken wij gebruik van de FastLane-aanpak. Deze aanpak geeft, via een softwaretool, inzicht in de impact van duurzaamheidsmaatregelen per gebouw en voor ARTIS als geheel. Op basis van dit inzicht bepalen wij samen met ARTIS de juiste verduurzamingsaanpak voor de gebouwen, die de komende jaren wordt geïmplementeerd.

Tevens ontwikkelen wij een fossielvrij energiemasterplan met oplossingen om in de resterende energiebehoefte te voorzien: dit kan door middel van warmtewinning uit lucht, grond of grachtenwater. Ook wind- en zonne-energie zijn mogelijkheden.

Resultaten

  • Inmiddels is de verduurzamingsaanpak uitgewerkt. Dat houdt in dat de energiebesparende maatregelen per gebouw bekend zijn. Globaal blijken de maatregelen per gebouw een besparing van circa 40% aan gasverbruik op te leveren.
  • Tevens is het energiemasterplan uitgewerkt in drie realistische opties om op duurzame wijze in de resterende energiebehoefte te voorzien: warmtewinning uit lucht, grond en/of grachtenwater.
  • ARTIS kan bij iedere verbouwing of renovatie van zijn gebouwen of infrastructuur gericht inspelen op de uitgangspunten van de verduurzamingsplannen.

Download onze ARTIS-casestudy

Meer weten?

Wilt u weten hoe wij helpen met het verduurzamen van uw vastgoed? Vul dan hier uw gegevens in.

Duurzame gebouwen

Koers naar een kosteneffectieve energietransitie voor uw gebouwen.

We staan aan het begin van een wereldwijde transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Energiegebruik verminderen en overstappen op duurzaam opgewekte energie staat hoog op de agenda van iedere organisatie.

Lees meer