De implementatie van assetmanagement betekent voor de mensen in de Delflandse organisatie een andere manier van werken. Het traject vraagt niet alleen om kennis van assetmanagement, maar ook van veranderprocessen. Deze kennis was binnen Delfland onvoldoende beschikbaar. Delfland heeft daarom Royal HaskoningDHV gevraagd om de eerste fase van het implementatieproces te begeleiden.

Doelgerichte aanpak met een professioneel team

Wij hebben met een team assetmanagement experts onze competenties op het gebied van assetmanagement en veranderprocessen op maat ingezet bij Delfland. Onze ondersteuning bestond op hoofdlijnen uit:

  • uitvoeren van een Maturity Scan assetmanagement
  • maken van een implementatieplan
  • ontwikkelen en verzorgen van maatwerktrainingen assetmanagement voor verschillende doelgroepen binnen Delfland
  • begeleiden, coachen en adviseren van het beheerteam
  • begeleiden van een praktijkgerichte pilot om assetmanagement principes toe te passen
  • faciliteren van werksessies en verzorgen van presentaties voor werkvloer en directieteam.

Essentieel bij dit alles is een gelijkwaardig partnerschap; een intensieve en constructieve samenwerking met het team van Delfland en ons team. Daarmee hebben we geborgd dat Delfland zich écht eigenaar voelt van zijn eigen ontwikkelproces en de ontwikkeling zélf vorm geeft. Dat is een cruciaal fundament voor een succesvol implementatieproces.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een goede basis gecreëerd voor toekomstbestendig assetmanagement.