In de PSU werkten Royal HaskoningDHV en 2-Tact in een tweedaagse met het programmateam de aanpak steeds concreet uit door middel van de methodiek van projectmatig creëren.

Projectmatige creatie bij implementatie Omgevingswet

Het begrip ‘projectmatig’ draait hierbij om het scherp krijgen van het ‘wat, hoe en waarmee’. Wat is de ambitie? Wat moeten we daarvoor doen en welke middelen hebben we nodig? Het begrip ‘creëren’ heeft betrekking op de wisselwerking tussen opdrachtgever, de individuele teamleden en het team. Zo startten wij steeds met een gesprek met de bestuurlijk en/of ambtelijk opdrachtgever om een goed beeld te krijgen van de ambitie en benodigde resultaten.

Acties, resultaten en middelen voor implementatie Omgevingswet

Vervolgens ging het team aan de slag met de uitwerking van de resultaten in termen van acties, tussenresultaten, doorlooptijden en middelen. Met ieders betrokkenheid legden wij in twee dagen tijd de basis voor het plan van aanpak. We bekeken ook de samenwerking binnen het team: welke samenwerking past bij de ‘geest’ van de Omgevingswet? Dit legden wij vast in spelregels en koppelden wij vervolgens aan individuele commitment.

Presentatie resultaten: wat is nodig voor implementatie Omgevingswet?

Aan het einde van de tweedaagse presenteerden wij de resultaten aan de bestuurlijk en/of ambtelijk opdrachtgever. Hierbij gaven wij concreet aan wat nodig is voor een soepele implementatie van de Omgevingswet. De startup van projectmatig creëren is een effectieve aanpak om in korte tijd – en in goed samenspel – tot en concrete aanpak te komen.