Met de Omgevingswet zijn 26 bestaande wetten samengevoegd en aangepast tot één wet. Hierin is alles geregeld op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

Impactanalyse Omgevingswet industrie

De Omgevingswet is een verandering met veel impact. In lijn met de Responsible Care strategie benadert DSM deze wetswijziging daarom proactief. De DSM-locaties en DSM Nederland sloegen de handen ineen door via in-house sessies met Royal HaskoningDHV op alle locaties de impact van de Omgevingswet in beeld te brengen en actieplannen in gang te zetten.

Kansen en bedreigingen Omgevingswet

Met de in-house sessies analyseerden wij welke impact de Omgevingswet heeft op DSM Nederland. Ook bekeken wij wat per locatie de kansen en bedreigingen zijn die uit de Omgevingswet voortvloeien. Aan de hand van deze sessies konden concrete acties worden geformuleerd. Zo treedt DSM Nederland de implementatie van de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet.

Vergunningen, omgevingsplannen en andere thema's

De DSM-locaties Emmen, Geleen, Genk, Delft, Hoek van Holland, Waalwijk, Zwolle en Heerlen namen deel aan de in-house sessies. Per locatie werd aan de hand van de thema’s toekomst, stakeholders, vergunningen, ruimtelijke plannen, compliance en organisatie bekeken of de organisatie voldoende voorbereid is op de implementatie van de Omgevingswet. Ook werd bepaald welke acties ondernomen moeten worden.

Omgevingswet en milieu

De concrete acties voor de komende periode zijn het herberekenen van milieuruimte door nieuwe rekenmethodieken op het gebied van geluid en externe veiligheid, het updaten van stakeholdersmanagement - onder andere door een belangrijkere rol voor gemeenten - en het nemen van maatregelen in relatie tot de strengere zorgplicht.