De uitdaging
De Prins Clausbrug is een asymmetrische stalen brug, gerealiseerd in 2003. De opdrachtgever, Gemeente Utrecht, heeft 10 jaar garantie op de brug. Deze garantie bepaalt dat gebreken aangetoond moeten worden aan de hand van een uitgebreid Inspectieprogramma.

Onze oplossing
Royal HaskoningDHV heeft een compleet Inspectieprogramma uitgevoerd. In 2009 en in 2013 zijn alle onderdelen uitgebreid bekeken met behulp van speciale technieken:

  • een inspectie van de pyloon en de tuien met behulp van Rope Access technieken (abseilen);
  • meting van tuikrachten met de lift-off methode;
  • ultrasoon onderzoek van tuiverankeringen;
  • inspectie van anti-vandalismebuizen en dempers;
  • camera-inspectie van de HWA;
  • inspectie van voegovergangen en opleggingen;
  • inmeting van de gehele brug.

Op basis van de bevindingen is advies uitgebracht over de oorzaken van schades en gebreken, de toe te passen maatregelen, en mogelijke aanpassing van de detaillering.

Het resultaat
Het geheel aan inspectiedata en adviezen is gerapporteerd volgens de HTIK-methodiek van Rijkswaterstaat. De gemeente Utrecht gebruikt de rapportage om aanspraak te maken op de uitvoeringsgarantie en om een inspectieregime voor de toekomst vast te stellen.