CO2-opslag is een essentiële tussenstap richting duurzaamheid, die landen in staat stelt hun klimaatdoelstellingen te halen. Uiteindelijk moeten bedrijven duurzame, CO2-vrije technologieën gaan gebruiken, maar dat kost tijd. Tijdens de transitie kan CCS zorgen voor de noodzakelijke reductie door het afvangen opslaan van aanzienlijke volumes CO2 tegen relatief lage kosten.


Centrale rol resulteert in geslaagd project 

Porthos is een samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN. De infrastructuur bestaat uit een verzamelleiding die door het Rotterdamse havengebied loopt en verbonden is met een compressorstation.Vervolgens gaat de CO2 met een druk van 80-130 Bar naar een platform in de Noordzee, waar het via boorgaten naar een diepte van ruim drie kilometer wordt gepompt. Daar wordt het opgeslagen in het poreuze zandgesteente van voormalige gasvelden.

Royal HaskoningDHV heeft het Porthos-team ondersteund, als partner in het samenwerkingsverband. We hebben bijgedragen aan milieueffectrapportages, ruimtelijke aanpassingen en bestemmingsplannen. We waren ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke juridische en technische vergunningen. In onze brede aanpak onderzochten we de impact op een archeologisch niveau, bodem en dierenleven, maar ook de potentiële geluidsoverlast, luchtvervuiling en watervraag. Hoewel ondergrondse opslag buiten de scope van ons project viel, namen we die wel mee in de impactanalyses. Onze geofysici gebruikten daarvoor informatie uit modellen die het gedrag tonen van ondergronds gas. Gedurende het hele project was het identificeren en managen van stakeholders cruciaal.
“Wij hebben in het verleden met succes vergelijkbare projecten uitgevoerd, dus we kennen de valkuilen,” aldus Evert Holleman, Senior Advisor, Energy Transition bij Royal HaskoningDHV. “Maar op deze schaal is het nieuw, er is geen blauwdruk. Onze rol is vooral om het project langs obstakels te leiden en in veilige wateren te brengen.’


Porthos naar verwachting operationeel in 2024 

Het proces is complex en dynamisch. Het omvat besprekingen met projectpartners, het technische team en beleidsmakers, maar stakeholders krijgen ook regelmatige updates over de voortgang. Wanneer de milieu-impact groter is dan de wettelijke eisen toelaten, buigen projectpartners en technische teams zich samen over mogelijke aanpassingen of nieuwe oplossingen. Tegelijkertijd is het een nieuw werkgebied, bestaande regelgeving volstaat niet altijd en is sommige bestaande regelgeving niet toepasbaar in dit nieuwe scenario. In die gevallen bespreken we met de overheid hoe we het beste verder kunnen gaan.

“Het succes van het project staat of valt met de gemaakte keuzes”, concludeert Evert Holleman. “Dankzij onze kennis kunnen we goed omgaan met de complexiteit, en dat geeft stakeholders vertrouwen. Zo ondersteunen we onze partners gedurende het hele project, tot en met de definitieve investeringsbeslissing.”

Nu de milieueffectrapportages zijn afgerond, zullen de definitieve vergunningen naar verwachting snel worden afgegeven. Porthos streeft ernaar om in 2024 volledig operationeel te zijn.