Bijdragen aan positief effect op biodiversiteit

Rijkswaterstaat heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om zonneparken en natuur te combineren en welke bouwstenen er zijn om deze combinatie succesvol te laten zijn. Daarvoor heeft Rijkswaterstaat Royal HaskoningDHV ingeschakeld. Op basis
van literatuuronderzoek, expertmeetings en praktijkervaringen is er meer inzicht verkregen in de vele variabelen die van invloed kunnen zijn op de interactie van natuur en zonneparken.

Interactief bouwstenen document

Het onderzoek heeft geresulteerd in een interactief ‘bouwstenendocument’. In het interactieve document worden aandachtspunten genoemd, waaraan bouwstenen zijn gekoppeld die bijdragen aan een positieve invloed op de biodiversiteit bij zonneparken.

We hebben een plan opgesteld voor de inrichting van zonneparken in bermen die ruimte overlaat voor ecologische ontwikkeling. Te denken valt aan voldoende ruimte tussen de rijen, zodat vegetatie zich kan ontwikkelen en dieren er kunnen verblijven. Maar ook aan bijvoorbeeld het plaatsen van extra palen voor kerkuilen, die graag verblijven rondom kort gemaaid gras waar muizen goed zichtbaar zijn. Ook maken we zoveel mogelijk gebruik van de lokale omstandigheden, zoals plasjes water of aansluitende (natuur)gebieden. En in de bermen waar de biodiversiteit optimaal is, adviseren we om geen zonnepanelen te plaatsen.

Rijkswaterstaat en partners kunnen de ontwikkelde bouwstenen gebruiken op de te ontwikkelen pilotlocaties met zonneparken. Naast biodiversiteit spelen ook andere factoren een rol, zoals ruimtelijke inpassing, participatie en een zo laag mogelijke SDE-subsidie. Het bouwstenendocument geeft praktische ondersteuning aan de aandacht voor biodiversiteit.