Met ondersteuning van Royal HaskoningDHV heeft EMMTEC services een handreiking opgesteld met daarin de kansen en mogelijkheden voor de energietransitie.

Het emmtec Industry & Businesspark in Emmen is een industriële productieomgeving met omvangrijke en omvattende voorzieningen en faciliteiten. Op het park is alles beschikbaar voor de productie van o.a. polymeren op pilot-, demo- of productieschaal. Verschillende multinationals, zoals DSM, Teijin, Low&Bonar, Jellice, BASF en vele anderen zijn actief op het park. EMMTEC services ondersteunt deze bedrijven bij het uitvoeren van hun bedrijfsprocessen door het leveren van utilities en services op het gebied van engineering, laboratorium en logistiek.

EMMTEC werkt al aan de energietranstie en zou de mogelijke synergie met andere partijen graag optimaal benutten. Zo kunnen de opgaven in de energiestransitie voor de gebouwde omgeving en de industrietransitie elkaar versterken. Er is bij EMMTEC bijvoorbeeld warmte beschikbaar die de industrie niet meer kan gebruiken. Dit biedt kansen voor het uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving door benutting en levering van warmte vanaf het emmtec Industry & Businesspark. Met ondersteuning van de energietransitie- en warmte-experts van Royal HaskoningDHV zijn deze en meer mogelijke kansen in de energietransitie voor EMMTEC in kaart gebracht.

Met de opgestelde handreiking is onderbouwd het gesprek aangegaan met de gemeente Emmen en andere spelers over optimale invulling van de energietransitie. Dit helpt om richting te geven aan de duurzaamheidsopgave voor zowel EMMTEC als de stad Emmen. Zo is een bijdrage geleverd aan de huidige ontwikkeling van een open warmtenet in de stad.