Slim combineren

Het slim combineren van data en technische kennis van warmte en energie spelen een essentiële rol in het succes van de energietransitie. Wanneer het lukt om relevante informatie te combineren, te visualiseren en beschikbaar te maken ontstaat inzicht in kansen en knelpunten. Dit is de eerste stap op een gezamenlijk pad naar een toekomstbestendig duurzaam energiesysteem.

RSW voor 6 Gelderse RES-regio's

Overzicht over en inzicht in de mogelijkheden van de transitie ontbreken vaak. Hierdoor is het lastig om een strategie voor een aardgasvrije leefomgeving uit te zetten en regionale plannen te vertalen naar lokaal niveau. Zo ook in Gelderland. Daarom vroeg de provincie aan Royal HaskoningDHV om de Regionale Structuur Warmte (RSW) voor de 6 Gelderse RES-regio’s op te stellen. Kansrijke warmtebronnen en technieken koppelen we daarin aan wijken met geschikte warmtevraag. Het doel ervan is de regionale energietransitie te versnellen door inzicht te geven in de kansen voor duurzame warmtebronnen als alternatief voor aardgas.

Keuzes maken in de regionale structuur warmte | Royal HaskoningDHV

Digitaal en integraal

In de opstartfase van dit traject werd duidelijk dat digitaal en integraal werken de sleutelbegrippen zijn voor het succesvol realiseren van deze opgave. Daarom kozen we voor een breed team van warmte-experts, data scientists, procesmanagers en zelfs een designer voor de productie van helder kaartmateriaal. Het traject bestond uit drie fases: warmtevraag en -aanbod zijn in kaart gebracht en gekoppeld. Hierdoor ontstaat inzicht in kansen voor duurzame warmtesystemen. Deze kansen zijn vervolgens in een serie beoordelingssessies met stakeholders geduid en geverifieerd. De RSW die hieruit kwam hebben is tot slot op kaart uitgewerkt. De 6 RES-regio’s in Gelderland hebben daarmee een basis voor hun regionale strategie om van het aardgas af te gaan. Op die basis wordt de komende jaren voortgebouwd.

Warmtetransitievisie in vijf dagen

Alle 355 Nederlandse gemeenten maken een warmtetransitievisie voor 2021. Wat betekent dit voor de inwoners, bedrijven en woningcorporaties binnen die gemeenten? Er zijn veel onzekerheden: over technieken, over investeringen en over gegevens en modellen. Veel gemeenten hebben mede door die onzekerheden onvoldoende kennis of capaciteit om de transitievisie op te stellen. Royal HaskoningDHV biedt gemeenten een digitaal platform aan, dat allerlei verschillende gegevensbronnen combineert en binnen vijf dagen de basis legt voor een transitievisie. Het platform maakt keuzes inzichtelijk en laat de consequenties van die keuzes zien zodat u kunt prioriteren.

Krijg snel inzicht