Natura 2000-gebied Korenburgerveen is een beschermd natuurgebied dat onderdeel is van een Europees netwerk van natuurgebieden. Het is het grootste hoogveengebied in de Achterhoek en een van de laatste Europese gebieden waar veenmos boven het wateroppervlak groeit dat na afsterven turf vormt. De veenmossen kunnen nu weer groeien, dankzij  de nu afgeronde herstelwerkzaamheden is de verdroging van het veen en verrijking door nutriënten verder teruggedrongen.

De afgelopen maanden is onder andere 85.000 kubieke meter grond afgegraven, 4500 meter nieuwe damwand gezet en is 2300 meter sloot gedempt. Hierdoor zal de natuurlijke veengroei nog beter op gang komen.
Daarvoor is de afgelopen maanden veel werk verzet: de bestekken zijn geschreven, aannemers zijn gezocht voor de uitvoering en er is in het Korenburgerveen historisch onderzoek gedaan in de bodem naar mogelijke verontreinigingen. Ook is het gebied onderzocht naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Na deze voorbereidingen is de uitvoering gestart met het slaan van voorzetdamwanden langs damwanden die lek bleken te zijn, het met veen afdekken van damwanden, de aanleg van een kilometer lang vlonderpad en het natuur-technisch afgraven van 25 hectare grasland uit de rand zone. Er zijn helikopters ingezet om de benodigde materialen in het moeilijk toegankelijke hart van het gebied te krijgen. De bodem van de vijver is bedekt met waterafdichtende kleikorrels zodat de bodem zonder bemaling is afgedicht.

In 2012 heeft Royal HaskoningDHV een vergelijkbaar project uitgevoerd in het Wooldse Veen, een ander hoogveengebied bij Winterswijk.