Onze aanpak

De beleidsevaluatie hebben we uitgevoerd volgens de methode van het ‘lerend evalueren’. Dat betekent dat we de sterke en minder sterke kanten in kaart hebben gebracht. Daarnaast hebben we een proces doorlopen waarmee we samen tot inzichten en aanknopingspunten komen ter verbetering van het gevoerde beleid. Het leren van elkaar en van de stakeholders stond centraal. De evaluator maakte daarbij deel uit van het evaluatieproces. Het is van belang tijdens het evaluatieproces de juiste personen bij elkaar te brengen, de goede vragen te stellen en de inbreng te structureren. We hebben meerdere werksessies met zowel interne als externe stakeholders georganiseerd. Ook innovatieve partijen hebben we gevraagd deel te nemen. Onze bevindingen hebben we vertaald in concrete aanbevelingen voor het opstellen van nieuw beleid. 

Het eindresultaat

In het eindrapport geven we diepgaand inzicht in de verschillende percepties die betrokken stakeholders bij het zonbeleid van de provincie Groningen hebben. Doordat veel stakeholders hebben deelgenomen (provinciale, beleidsambtenaren, gemeenten, ontwikkelaars, innovatieve partijen, landschapsbeheerders en netbeheerders), hebben we een compleet overzicht van oplossingsrichtingen opgehaald. Daarnaast hebben we een aantal meer algemene aanbevelingen gedaan waarop de provincie Groningen nieuw beleid kan formuleren.

 

Project results

 • Generieke beleidsaanbevelingen voor een toekomstgericht zonbeleid

 • Compleet overzicht van gerichte aanbevelingen om het zonbeleid van de provincie Groningen aan te scherpen

Project Facts

 • Klant
  Provincie Groningen
 • Locatie
  Provincie Groningen
 • Periode
  01-09-2021 / 01-03-2022
 • Uitdaging
  Aanknopingspunten identificeren voor toekomstgerichte beleidsverbetering van het provinciaal zonbeleid
 • Oplossing
  Kwalitatieve beleidsevaluatie, gezamenlijk met stakeholders doorlopen, met handelingsperspectief voor de provincie Groningen