Bijdragen aan de circulaire economie

Hoe houden we Nederland bereikbaar én maken we stappen naar een circulaire economie? Met de Bruggenbank! Royal HaskoningDHV, Machinefabriek Rusthoven en Oosterhof Holman lanceren daarom de nationale marktplaats voor bruggen, hét platform om het hergebruik van bruggen mogelijk te maken.

Energieneutrale bouwsector

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2050 een energieneutrale bouwsector te hebben, zoals ook is beschreven in De Bouwagenda in de roadmap Bruggen en Sluizen (www.bouwagenda.com). Bij veel gemeenten en provincies is er al volop circulaire dynamiek. Hierbij speelt circulair bouwen, ofwel het hergebruik van zoveel mogelijk constructieonderdelen, een belangrijke rol. Deze uitdaging biedt kansen, juist omdat veel infrastructurele kunstwerken toe zijn aan versterking of vervanging. Een groot deel van de 40.000 Nederlandse bruggen is nu 40 tot 50 jaar oud en is niet berekend op de toegenomen verkeersintensiteit en belasting.

CO2-reductie

De Bruggenbank kan een positieve bijdrage leveren bij het streven naar circulariteit van uw gemeente. Waar bruggen op de huidige locatie niet meer bruikbaar zijn door bijvoorbeeld de belasting of een wegverbreding, kunnen ze op een andere locatie nog prima dienst doen. Hierdoor wordt de levensduur van een brug verlengd. Daarnaast komt met name bij de productie van nieuwe bruggen veel CO2 vrij, doordat er veel primaire grondstoffen worden gebruikt. Door bestaande bruggen en onderdelen ervan opnieuw toe te passen, reduceren we de CO2-uitstoot. Als we minder nieuwe bruggen nodig hebben besparen we dus grote hoeveelheden CO2, bij stalen bruggen zo’n 500 kg CO2 per ton staal. Naast klimaatvoordelen, levert het hergebruik van een brug ook financiële voordelen op voor vrager en aanbieder.

Ondersteuning in alle fasen

De Bruggenbank brengt vraag en aanbod bij elkaar. Hierbij ondersteunen we de aanbieder en de aanvrager van het eerste contact tot en met de plaatsing en het gebruiksklaar maken van de brug op de nieuwe locatie. Het proces omvat drie fasen: adverteerfase, de bemiddelings- en de uitvoeringsfase. Draag ook bij aan de circulaire economie in de regio en neem een kijkje op de nieuwe Bruggenbank!